"Kreativt stadsbyggande för fler mötesplatser"

Debatt Uppdaterad 14:25 23 juli 2019

• "För att få plats med allt behöver vi tänka nytt" skriver MP i Nacka i en debattartikel.

När Nacka växer är det viktigt att vi även bygger för fritid och idrott. Särskilt utvecklingen av centrala Nacka, där mark är hårdvara, visar hur viktigt det är att planera även för grönområden, parker, sport- och lekytor. Men det är svårt att få plats med allt i städer, särskilt om vi vill ha en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och idrott nära varandra, inte på olika ställen. Samtidigt skapar vi trygghet med ställen där fler människor rör sig under olika delar av dygnet och som inte är helt öde sena kvällar och nattetid.

Kommunen har ett stort ansvar att planera samhället efter lek och rörelse så att vi kan mötas och så att rörelse i vardagen uppmuntras. Vi behöver ytor för såväl föreningslivet som allmänheten och det är därför Miljöpartiet vill se både fotbollsplaner och bollplaner, ishallar och skridskobanor, simhallar och mindre badhus. För att göra det behöver vi vara både kreativa och nytänkande.

Nya fastigheter kan skapas genom att bygga nytt ovanpå eller under en befintlig byggnad eller parkeringsyta. Miljöpartiet har därför det senaste året kommit med flera förslag för hur kommunen kan planera för idrott i tätbebyggda områden. Vi har föreslagit att kommunen undersöker de stora bygg-, industrilokaler och parkeringar som finns för att se hur de kan användas på flera sätt, att kommunen tittar på hur olika bergrum i Nacka kan användas och om idrottsytor kan skapas på platser där strandskyddet kan ses över eller där bostäder inte är lämpliga men annan bebyggelse möjlig. Våra konkreta idéer har lett till att saker börjar hända och den styrande majoriteten nu undersöker våra förslag.

För att få plats med allt i en stad behöver vi tänka nytt för att hitta nya ytor. Vi behöver både större och mindre bollplaner och ishallar, större och mindre badhus. Vi måste vara kreativa när vi letar ytor för idrott och fritid. Nacka behöver gå före och visa hur vi genom kreativt stadsbyggande får en levande stad.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka

Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka