"Krafttag för en tryggare
vård på Gustavsgården"

Debatt Uppdaterad 09:59 03 juni 2019

Värmdös ansvariga politiker ger sin bild av situationen på Gustavsgården – och hur den kan bli bättre.

Vi har i en rapport presenterat för kommunstyrelsen en sammanställning på händelseförloppet av politiska beslut genom åren. Vi hade inte förväntat oss rosor över vår rapport men vi hade heller inte förväntat oss att NVP:s artiklar om den skulle prydas med vilseledande rubriker och missvisande tidningsomslag.

Alla behöver ta del av de politiska besluten som har tagits för att komma tillrätta med situationen på Gustavsgården. Det ska inte vara fritt för olika individer att välja ut delar av det som har gjorts och inte gjorts under åren för att sedan använda det som politiskt slagträ i debatten. Bristerna har pågått länge och besluten har varit många genom åren. Som ansvariga beslutsfattare ska vi veta historien om Gustavsgården men än viktigare de olika politiska besluten som har tagits. Det är det minsta Värmdös invånare kan förvänta sig av oss!

Vårt syfte med rapporten är att skapa medvetenhet och ett underlag för framtida politiska ställningstaganden. Framför­allt är det viktigt att vi alla går in i framtiden med öppna ögon, utan politiska skygglappar.

Kvalitetsbrister i vårt särskilda boende Gustavsgården har varit ett återkommande problem under snart ett decennium och flertalet åtgärder har genomförts. Trots detta har vi nu hamnat i en situation där kvalitén och behov av kraftfulla åtgärder alarmeras. Det vi tydliggör i rapporten är att händelserna kring Gustavsgården går i samma gamla hjulspår, uppföljning-brister-handlingsplan-återfall.  Någon gång får det vara nog!

I rapporten ifrågasätter vi kommunens långa beslutsled från personalen på ”golvet” till oss politiska beslutsfattare. Vi menar att det fördröjer handlingskraften och urvattnar den stringenta styrning som behövs. Som en bisats i slutet av rapporten ställer vi oss frågan hur Gustavsgården påverkas av att det finns allmänna ytor, som exempelvis restaurangen och andra sidoverksamheter som bedrivs i Gustavsgårdens lokaler. Inga andra särskilda boenden i kommunen tillåter allmän vistelse i sina lokaler på samma sätt. Kvalitetsbrister i form av bristande rutiner och underlåtenhet av nödvändiga åtgärder är verksamhetens ansvar och ingen annans, allra minst Guldkantens. Vi ifrågasätter heller inte Guldkantens verksamhet, varför skulle vi annars stödja den med
1 200 000 kronor per år. Men vi måste samtidigt se över alla påverkande faktorer till arbets- och vistelsemiljö för boende och anställda.

Det finns ideologier och det finns hjärtefrågor men överordnat dessa finns det ansvar och det är något som vi vill kunna stå för. Vi vill att Gustavsgården ska vara ett särskilt boende som sätter individen i centrum. De anhöriga som lämnar sina mödrar och fäder på Gustavsgården ska kunna lita på oss. Det är människor som är i beroendeställning till oss.

Vår fasta beslutsamhet är därför att våra verksamheter ska hålla en hög kvalitet och vi tänker jobba för det oavsett vad som krävs. ”Att leva tills man dör” är mottot och betyder ett värdigt och gott liv även som boende på ett äldreboende.

  • Anna Lipinska, KD, ordförande vård- och omsorgsnämnden Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande