FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Detalj ur muralmålningen i Järla av Liam Bononi och Thiago Valdi — ett av de verk som beställts av Nacka kommun under rubriken ”Konsten att skapa stad”.

Konsten att skövla
och manipulera

Debatt 16:12 | 26 september 2018

Nej till laglig graffitivägg – ja till sprejmålad konst vid tunnelbanans kommande uppgång. Skillnaden är att i det senare exemplet så används konsten i kommersiella syften, skriver Vänsterpartiets Fredrik Holmqvist.

För två år sedan röstade alliansen nej till en laglig graffitivägg i Nacka. Man påstod att det skulle öka klottret, tvärt­emot vad den Brottsförebyggande rådet rapporter visade. En vecka före valet avtäcktes en skickligt utförd sprejmålning som föreställer tre bebisar som leker med tunnelbanetåg. Den är tänkt att visualisera var tunnelbanans uppgång ska vara. Den nya bebisgraffitin är en del av Nackas nya program för offentlig konst ”Konsten att skapa stad”, och långt ifrån den fria, ”farliga” gatu­konst den vill efterlikna. Målningen är framtagen för att vi kommuninvånare ska se mer positivt på tunnelbanebygget.

En av de drivande idéerna bakom ”Konsten att skapa stad” är att snabba på byggprocessen genom att färre lämnar in överklaganden. Konst och kultur ska alltså underlätta exploateringsprocessen. Konsten är tänkt att bli ett verktyg för kommunstyrelsen och byggaktörerna att påverka kommuninvånarna. Det vore hederligare att anlita en reklambyrå.

Vänsterpartiet har tidigare protesterat mot att kulturbudgeten används för att höja bostadspriser i en redan ojämlik kommun. Det finns nu ytterligare skäl att syna ”Konsten att skapa stad”. Att programmet används som påverkanskampanj och är ytterst odemokratisk visar sig på flera sätt.
Nu står Nacka inför ett ödesval om att skövla ­delar av urskogen Ryssbergen med flera rödlistade arter och 370 år gamla träd för att i stället anlägga bensinstation, Bilia, McDonald’s och 550 lägenheter i 16-våningshus. Naturorganisationer och många privatpersoner kämpar emot byggplanerna på Ryssbergen, exploateringen går inte att ångra efteråt. Det är stor risk att det här kan bli Nackas egen Ojnareskog. ”Konsten att skapa stad” föreslås uppföra tillfälliga konstinstallationer under byggtiden. Med konstens hjälp ska kommuninvånarna göras positivt inställda till att kommunen river skogen.

Kommunalrådet Hans Peters, C, beskyller Vänsterpartiet för att vara ­socialister (!), men det är tydligt att Nackas liberala partier har en ovanligt ofri tolkning av vad liberalism innebär. Vänsterpartiet efterlyser en ny kulturpolitik som låter konsten vara fri, helt utan kommersiell och politisk agenda.

Fredrik Holmqvist, V
Ledamot i kulturnämnden