Kommunalråden: Visst
satsar vi på barnidrotten

Debatt Uppdaterad 15:08 12 april 2019

Kommunalråden Mats Gerdau, M, och Gunilla Grudevall-Steen, L, svarar på insändaren "Hur många anläggningar tycker ni är anständigt?".

Alla nackabor ska ha god tillgång till idrott och fritidssysselsättningar – framför allt barn och unga. Det är viktigt ur många perspektiv, inte minst för folkhälsan och föreningslivet. Det är viktigt att vi bygger bostäder, men att vi även bygger ett attraktivt samhälle med plats för allt som behövs – allt ifrån parker och restauranger till arbetsplatser och förstås också kultur och idrottsanläggningar.
Under de senaste åren har vi sett till att det lagts konstgräs på flera mindre planer som nu är bokningsbara för träning med de yngsta barnen, som främst behöver träna nära hemmet. Det kommer vi att fortsätta med.  I år blir det konstgräs på 11-spelarplanerna i Skuru och Fisksätra, vilket fyrdubblar kapaciteten – från 500 spelbara timmar till 2000, per plan. 
Självklart planerar vi också helt nya anläggningar. Så småningom ska Nacka IP byggas om och där tillkommer ytterligare en sjuspelarplan. Vi planerar 10 sporthallar på Sicklaön, från dagens fem. Idrott kräver plats – ibland stora platser. Därför har vi lagt ett uppdrag om att inventera all mark i Nacka så vi kan planera in tillräckligt många anläggningar. Anläggningarna behöver vara flexibla för att kunna nyttjas av många olika idrotter och även av nya idrotter som utvecklas. Smarta lösningar och effektivt användande är nödvändigt.
Den samlade planeringen innebär investeringar i miljardklassen i nya, trygga, moderna idrottsanläggningar. En fördel när vi växer och gör kloka val om markförsäljningar är att vi faktiskt har råd att göra stora satsningar på nya moderna idrottsanläggningar. Ett enda bostadskvarter kan inbringa 200-300 miljoner kronor. Med de pengarna kan vi bygga nya idrottsanläggningar, skolor, förskolor och äldreomsorg för – så bygger vi ett attraktivt och hållbart samhälle.

Mats Gerdau, M, ordförande kommunstyrelsen
Gunilla Grudevall-Steen, L, ordförande fritidsnämnden