Debatt Publicerad 12:44, 22 mars 2021

• "Vi är starkt engagerade i att skydda denna särpräglade miljö i Nacka", skriver Kristdemokraterna i Nacka

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt möte i februari att ge de gamla industribyggnaderna i Järla sjö bättre skydd, så att de inte riskerar att rivas och ersättas med nybyggda bostäder. Detta beslut är ett viktigt exempel på hur långsiktigt kampen måste föras för att värna Nackas speciella industrimiljö. Ekonomiska intressen utsätter ständigt Nacka för ett hårt tryck. Många fastighetsägare försöker utnyttja varje juridisk möjlighet att maximera byggrätter, till skada för den historiska miljön, vars bevarande är ett allmänintresse. Här krävs uppenbarligen hård politisk kamp. Kristdemokraterna är starkt engagerade i att skydda denna särpräglade miljö i Nacka. 

Kampen blev tydlig för fem år sedan då vi gick emot att riva det gamla industrihus i Järla sjö som kallas Pumpprovningen. Vårt motstånd i miljö- och stadsbyggnadsnämnden möttes av kompakt ointresse. Det ansågs vara lagvidrigt att gå emot denna planenliga önskan från fastighetsägaren att riva Pumpprovningen för att bygga bostäder. De visade sig emellertid att vårt motstånd vann gehör. Med hjälp av en udda aspekt, parkeringsplatser, fick vi rätt i den juridiska prövningen i högre instans. 

Nu plötsligt var emellertid alla politiska partier med på tåget. Det ansågs nu vara en självklarhet att denna kulturella miljö ska skyddas. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har nu beslutat att skydda fler av de gamla byggnaderna i Järla sjö. En genomgång har gjorts av områdets byggnader, och de kulturellt intressanta husen får nu ett starkare juridiskt skydd. Även vissa byggrätter har tagits bort. 

Det är med stor glädje vi kristdemokrater är med och fattar detta beslut. 
Vår initiala kamp för Pumpprovningen har till slut lett till att ett viktigt steg har tagits för att skydda en allmänt uppskattad del av Nackas kulturmiljö. 
Anders Tiger, KD 
Peter Hamilton, KD

 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x