FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Debatt

KD: "EU-beslut har en direkt påverkan på vårt samhälle"

Debatt 12:06 | 21 maj 2019

"Du som Värmdöbo ska har rätt att bestämma vid ditt eget köksbord över hur du och familjen vill fördela föräldraförsäkringen", skriver Anna Lipinska, KD, kommunalråd, Värmdö och uppmanar Värmdöborna att rösta i EU-valet.

Den 26 maj har du som medborgare möjlighet att välja vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Valdeltagandet från Europaparlamentsvalet 2014 var 51,07 procent enligt Valmyndigheten. 
I Värmdö kommun var siffran något högre med 53,96 procent. Dessa siffor är mycket lägre än valdeltagandet till kommun, landsting och riksdag. 

Anledningen kan vara att många kanske känner att det som beslutas i EU inte berör en på samma sätt som beslut som fattas i Sverige. Det kan också vara att man som medborgare inte fått eller tagit del av informationen från partierna kring vilka frågor som drivs med koppling till EU.

För Kristdemokraterna är medlemskapet i EU naturligt. Men vi vill ha ett smalare och vassare EU med fokus på frågor som kräver gemensamma lösningar kring trygghet, miljö, migrations- och handelsfrågor. Idag har EU inflytande i fler frågor än vad Kristdemokraterna anser att unionen ska ha. Det skjuter bort besluten från invånarna i respektive land. Vi anser att EU ska hålla sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå, som välfärdspolitiken.

I grunden handlar frågan om EU:s sociala pelare. För Kristdemokraterna är frågan om EU:s sociala pelare mycket viktig. Sverige kommer tappa sitt självbestämmande över välfärden om EU-lagstiftningen ska reglera allt fler områden som socialförsäkringen, sjukvård, utbildning och löner.
Bland annat vill kommissionen flytta besluten om föräldrars möjlighet till föräldraledighet från Sveriges riksdag till Bryssel. Du som Värmdöbo ska har rätt att bestämma vid ditt eget köksbord över hur du och familjen vill fördela föräldraförsäkringen. 

Jag vill uppmana dig till att rösta i EU-valet, det är viktigt att du tar din möjlighet till att påverka. De beslut som fattas i Europaparlamentet har en direkt inverkan på vårt samhälle. Ungefär hälften av kommuner och regioners verksamhet påverkas av EU-lagstiftningen. 
Röstar du på Kristdemokraterna lägger du en röst på ett lagom EU där fokus är på frågor som kräver gemensamma lösningar, och håller sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå.

Anna Lipinska, KD
Kommunalråd, Värmdö