Debatt Publicerad 10:02, 31 augusti 2020

• ”Vi har nu en fin chans att låta kulturen sätta sin prägel på ’Nya Orminge centrum’”, skriver Anders Tiger, KD

Orminge centrum är under ombyggnad. Den stora monotona parkeringsytan ska läggas under mark. Butikerna ska bli fler. Som trafikknut ska platsen effektiviseras. Bostäder i centrum kommer skapa liv även kvällstid. Orminge kommer att stärkas som lokalt centrum.

Sedan många decennier har Orminge också kännetecknats av en levande folklig kultur, inte minst drivet av Boo Folkets hus. Vi har nu en fin chans att låta kulturen sätta sin prägel på ”Nya Orminge centrum”.

Vi Kristdemokrater föreslår att man i samband med omarbetningen planerar in en ”amfiteater” i nuvarande parkeringens sydvästra hörn. En öppen scen vid tunneln under Utövägen. För konserter, framträdanden och möten av alla slag. Sittplatserna vänder sig mot sydväst och sluttar i en båge upp mot gångbrons nivå. Sittytorna finns där att använda som träffpunkt för lek och möten i solen, även när det inte är något program på scenen.

Norr om gångbron övergår amfiteatern i torg/park på samma nivå som affärscentrumets övre plan. Parkeringen blir kvar under detta torg och parkeringens storlek kan behållas utan att dominera centrumet med den ödsliga yta som den utgör i dag.
Längs Kanholmsvägen, den nuvarande parkeringens östra kant, byggs bostäder utan att parkeringen minskas på den undre nivån. Men restauranger, butiks- och verksamhetslokaler möjliggörs på torgplanet, som blir mer levande. Ovanför butikerna byggs bostäder som ger centrumet liv även kvällstid.

På det här sättet får Orminges viktiga matbutik och övriga butiker en generöst tilltagen parkering, vi får ett bilfritt torg i solen och ett levande centrum även kvällstid. Vi får dessutom en konkret markering av Orminges folkligt kulturella profil.

Anders Tiger, KD