FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lena, Ellen

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
18 augusti 2019

Debatt

KD: ”Dags att bryta ensamheten”

Debatt 14:36 | 05 september 2018

"Vi måste sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser", skriver KD:s förstanamn i Nacka.

13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Nacka bor ungefär 13 000 personer som saknar en nära vän.

Antalet deltagare på en begravningsgudstjänst har halverats sen 1990. 300 000 svenskar bedöms vara socialt isolerade, enligt SCB. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar och samhällsklasser, så även i Nacka. Men kanske drabbar ensamheten äldre och barn värst. 

Var tredje person över 85 år upplever ensamhet och var sjätte social isolering, enligt SCB. Det medför hälsoproblem för många äldre. Bris rapporterar att många barn känner sig ensamma, till och med när det finns vuxna i närheten. Men också i relation till jämnåriga. Barn med psykisk ohälsa och barn som känner sig ensamma löper tre gånger så hög risk att få underkänt i skolan.

Men var har vi diskussionen om ensamhetens konsekvenser? Det är uppenbart att vi under lång tid haft en för snäv syn på människan när vi utformat reformer. De fysiska behoven har dominerat i förhållande till de sociala, själsliga och spirituella.
Vi väger alltför sällan in hur politiska beslut påverkar relationer och mellanmänsklig gemenskap. Inte ens när det blivit tydligt att ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid, som rökning.

Vi måste sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser. På riksnivå har KD ett 30-tal förslag för att bekämpa ofrivillig ensamhet och att främja gemenskap. I Nacka vill vi bland annat:
• Att sociala behov tydligare räknas in i biståndsbedömningen vid beslut om äldreboendeplats. Vi borde i högre grad använda möjligheterna i socialtjänstlagen.
• Att social aktivitet ska kunna skrivas ut på recept, liksom det skrivs ut fysisk aktivitet på recept. Om Nacka ytterligare utvecklar sitt samarbete med civilsamhällets organisationer kan fler få möjlighet att bygga sociala nätverk.
•  Ge föräldrar stöd att få mer tid med sina barn. Till exempel rätt till tjänstledighet några dagar per år vid lov eller för att följa med till skolan. Nacka ska ett par gånger under barnets uppväxt erbjuda föräldrastödsprogram.
• Genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle. Alla politiska förslag bör gemenskapssäkras så som man i dag gör gällande konsekvenserna för miljö och för barn. På riksnivå bör nästa regering ha en minister med ansvar för ensamhetsfrågorna.

Vi kan inte längre blunda för något som visat sig lika farligt som rökning. Det gäller såväl i Nacka som i nästa regering. KD behövs för detta.

Karin Teljstedt, KD
första namn på valsedeln i Nacka