Debatt Publicerad 10:00, 14 september 2021

• ”Gör Svenska kyrkan kristen igen”, skriver Anders Lundberg

När kyrkan skildes från staten år 2000 var avsikten att kyrkan och politiken skulle skiljas åt.

Så blev det inte. De politiska partierna stannade kvar eftersom de ansåg att kyrkans medlemmar var oförmögna att på egen hand administrera kyrkans verksamhet. Därtill såg man i kyrkan en viktig plattform för att påverka samhället. 

Partierna ser kyrkan som sin tjänarinna, med uppgift att ge eldunderstöd i det politiska samtalet åt de egna maktorganisationerna. Ömsom vill kyrkopolitikerna att kyrkan ska vara ett socialkontor, en kraft för samhällets historiska kultur eller ett verktyg för solidaritet med den ena och den andra, för att det passar deras politiska ideologi. 

Sådan verksamhet kan kyrkan naturligtvis ofta bedriva, men kyrkan har en egen bekännelse och den lyder inte den sekulära politikens kommando. 

Ge präster och andra kyrkotjänare verklig frihet: gör Svenska kyrkan kristen igen. 

Kasta partipolitiken till månen. Rösta opolitiskt och frimodigt i kyrkovalet den 19 september. 

Anders Lundberg 
Frimodig kyrka Boo församling


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x