FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Debatt

”Kan inte gömma oss bakom
regeringens senfärdighet”

Debatt 09:56 | 03 april 2019

Nacka måste göra sin bit, och se över hur FN:s Agenda 2030-mål om långsiktig hållbarhet kan implementeras i kommunen, skriver KD i en debattartikel.

Regeringen har fått kritik för senfärdig hantering av FN:s Agenda 2030. Kritiken är befogad, men man måste samtidigt konstatera att Agenda 2030 inte bara är regeringens uppgift, den gäller alla. De olika politiska nivåerna förstås, men också
civilsamhället. Var och en av oss.

Vi kan alltså inte gömma oss bakom regeringens senfärdighet. Om det inte finns ett personligt engagemang så klarar vi inte målen i Agenda 2030. Där har vi alla ett ansvar.

Kristdemokraterna i Nacka har tagit initiativ till att Nacka kommun gör sin bit. I arbetet med majoritetens politiska plattform har Kristdemokraterna lyft fram att ”se över hur FN:s Agenda 2030-mål om långsiktig hållbarhet kan implementeras i Nacka”.

Det innebär att identifiera dels vilka delar av Agen-da 2030 som inte är relevanta för Nacka, dels vilka delar som vi redan arbetar med, till exempel i Nackas ambitiösa miljöprogram. Det som sedan är kvar ska på olika sätt implementeras på olika nivåer i Nacka kommun.

På det sättet kommer Nacka på sin nivå, bidra till syftet med FN:s Agenda 2030:

• att avskaffa extrem fattigdom

• att minska ojämlikheter och orättvisor i världen

• att främja fred och rättvisa

• att lösa klimatkrisen.

Det handlar i praktiken om vilken värld vi vill lämna över till våra barn. Det globala påverkar det lokala. Och tvärtom. Vi utmanar var och en att läsa på Agenda 2030 och göra sin del.

Karin Teljstedt
Anders Tiger
Kristdemokraterna