Debatt Publicerad 12:22, 08 juni 2021

• Anna Lipinska, KD, svarar på kritiken kring hemtjänstupphandlingen

Carl Kangas skriver i en debattartikel i NVP att Socialdemokraterna värnar valfriheten och ogillar monopol med anledning av upphandlingen av hemtjänsten i Värmdö. Det skulle kunna ses som ett nyvaknat intresse för fri konkurrens och valfrihet. 

Lagen om valfrihet togs fram av kristdemokrater och det är en lagstiftning som ligger oss varmt om hjärtat. Men kundvalssystemet skapade utmaningar för såväl kommun, utförare som hemtjänsttagare med de speciella förutsättningar vi har i vår vitt utsträckta kommun. Flera utförare har lämnat hemtjänstmarknaden, några har gått i konkurs. Flera hemtjänsttagare har varit tvungna att byta utförare, vilket har påverkat både tryggheten och kontinuiteten negativt. Och den valfrihet som S nu plötsligt säger sig värna om, gäller inte över hela Värmdö. I flera områden finns det endast en utförare att välja. Den nya modellen kommer göra hemtjänstmarknaden stabil, öka tryggheten och skapa förutsättningar för en långsiktigt ekonomiskt hållbar hemtjänst.

Carl Kangas ger i debattartikeln i även i tidigare sammanhang sken av att verksamhetsövergången skulle vara ett skallkrav i upphandlingsunderlaget. Jag vet inte om S sov när ärendet behandlades i kommunfullmäktige men i den upphandlingsstrategi som beslutades om i höstas fanns inga sådana skallkrav. Några
protester från S hördes inte då. Men precis som Kangas skriver, har jag i fullmäktige betonat vikten av att våra medarbetare följer med när vi går över till nya utförare. 

En verksamhetsövergång betyder att hela enheten med medarbetare och chefer med mera övergår som en sammanhållen enhet. Eftersom områdesindelningen i denna upphandling förändrades är det därmed oklart innan upphandlingen är slutförd att veta huruvida en verksamhetsövergång är möjlig eller inte. 

Eftersom vi anser det vara viktigt att säkra medarbetarnas anställning så har extra poäng utlysts i utvärderingen för de leverantörer som kan beskriva hur de ska lösa kompetensförsörjningen, samt hur de ska säkerställa lokalkännedom. Viktigt att poängtera att upphandlingen sker i konkurrens om kvalitet, inte pris. 

Lagstiftningen som är tillämplig finns i 6 b § LAS och 28 § MBL. Om reglerna om verksamhets-övergång ska tillämpas går i regel först att fastställa efter slutförd upphandling.

Anna Lipinska, KD
Kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x