Debatt Publicerad 12:01, 19 januari 2020

• ”Ta hand om de kunskaps- och materialresurser som finns och utveckla dem”, skriver debattörerna som motsätter sig nedläggningen av Nacka naturskola.

Kommunstyrelsen beslutade 13 januari att Nacka Naturskola ska läggas ner sommaren 2020, med tillägget att en ambulerande naturskola ska utredas. Ett märkligt beslut om Nacka kommun verkligen vill ha kvar en naturskola. Varför besluta om nedläggning innan andra alternativ utretts? Varför så bråttom att lägga ner en välfungerande, inarbetad och kostnadseffektiv verksamhet? Skulle en ambulerande naturskola bli billigare? Varför inte utveckla den verksamhet som finns?

Två skäl anges till nedläggningen, brist på pengar och att för få barn nås av verksamheten i dag. Lokalkostnaderna skulle utgå för en ambulerande naturskola, men det är den minsta kostnaden i verksamheten och att byta verksamhetsform kostar också pengar. Naturskolans lokal i Velamsund ägs dessutom av kommunen så hyran betalas från en del av Nacka kommun till en annan. 

För att nå fler barn skulle mer personal behöva anställas oavsett om verksamheten är kvar i Velamsund eller blir ambulerande. Naturskolans personal är fulltecknad. Redan i dag åker Naturskolans personal ut till skolorna, så varför skulle inte det kunna fortsätta jämsides med att skolbarnen åker till Naturskolan i Velamsund. Det går väl att göra både och? En fast lokal innebär dessutom att utrymmeskrävande material och dyr -utrustning kan tjäna många barn. 

Hur tänker man sig att personalen i en ambulerande naturskola förflyttar sig mellan skolorna? Ska de ges trampcyklar eller lasta mikroskopen på eldrivna flakmoppar?
Nej, tänk om och tänk hållbart! Ta hand om de kunskaps- och materialresurser som finns och utveckla dem. Det förväntar vi oss i en kommun med målsättningen ”Nacka ska utvecklas till en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun”, ledande inom miljö- och klimatfrågor. Att Nacka skulle vilja göra sig av med sin naturskola föresvävar oss inte.

Boo miljö- och naturvänner
Kerstin Lundén, ordförande
Ingela Johansson, förskollärare, utomhuspedagog