”Inte ansvarsfullt att sluta utveckla Nacka”

Nacka från ovan. FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 10:32, 10 februari 2023

• Moderaterna Peter Zethraeus och Cecilia Gardner Larsson svarar på kritiken från Nackas miljöföreningar

Några av Nackas ledande miljöföreningar skriver i NVP. Det är roligt och positivt att man uppmärksammat den höga ambitionen vi har när det gäller satsningar inom klimat och miljö. Tillsammans med Miljöpartiet fortsätter Alliansen arbetet med att skapa ett hållbart och klimatsmart Nacka.

Det är roligt att man uppskattar vår satsning på ett nytt och uppgraderat miljöutskott och en klimat- och miljödirektör med uppdrag att styra arbetet med koldioxidbudgeten och med mandat att yttra sig över detaljplaner utifrån ett klimat- och miljöperspektiv.

Att vi under mandatperioden ska ta fram ett nytt grön- och blåstrukturprogram, en naturvårdsplan, rena sjöar och vattendrag, restaurera våtmarker, verkar uppskattas, likaså vår målsättning att öka andelen skyddad natur till 30 procent av Nackas yta. Till det kan läggas utbyggnad av solceller och laddstolpar, bilpooler, se över upphandlingar bland annat. Det är så vi skapar ett hållbart samhälle.

Nackaborna är de kommuninvånare i Sverige som har närmast till skyddad natur, och vår målsättning är att ingen ska ha längre än 300 meter till park eller grönområde. 97 procent av alla planerade bostäder under 2021 nådde det målet. Ny bebyggelse ska i första hand ske på mark som redan är ianspråktagen, enligt Nackas strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka.

Däremot är det lite märkligt att man ställer sig negativa till bebyggelsen i Henriksdalsbacken. Här har en ny plan tagits fram, som minimerar intrånget i naturområdet Trolldalen. 90 procent av marken förblir orörd och ett viktigt rekreationsområde i den sammantagna närmiljön kring Svindersviken.

Hensriksdalsbacken är utpekad som en möjlig plats att testa bostadsbebyggelse i form av så kallade passivhus, marktilldelningen kommer ske baserat på minsta möjliga klimatavtryck. All infrastruktur som vatten, avlopp et cetera finns redan framdraget i vägen.

Planer finns även på att knyta samman Henriksdalsbacken med Sickla via en gång- och cykelbro vilket skulle ge hela Henriksdalsområdet snabb access till tunnelbana och tvärbana. Det är en del av tunnelbaneavtalet, Nackas största klimatinvestering genom tiderna och något som miljöföreningarna borde vara positiva till.

Vi behöver både nya bostäder, verksamhetslokaler, platser för idrott, kultur och parker, grönområden och naturmark. Nacka är en del av en växande storstad där människor vill bo och leva och vår ambition är att bygga både klimatsmart och hållbart utan att ta orörd naturmark i anspråk så långt det är möjligt.

Men att helt sluta att bygga och utveckla Nacka är inget ansvarsfullt alternativ.

Peter Zethraeus, M
Ordförande natur- och trafiknämnden i Nacka

Cecilia Gardner Larsson, M
Förste vice ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden


 
Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x