Debatt Publicerad 10:06, 29 juni 2020

• "Vi uppskattar våra sommargäster och vill gärna erbjuda dem den service de behöver. I år är emellertid situationen exceptionell och annorlunda", skriver representanter för KD, L, S, M, MP, C och SD

På kort tid har Coronaviruset fått en hel värld att ställa om och det som fram till för några månader sedan var ett helt normalt beteende och arbetssätt är idag otänkbart. Sedan Coronautbrottets början har vård- och omsorgsnämndens högsta
prioritet varit att skydda de mest utsatta, våra äldre. I Värmdö kommun var vi tidigt ute med besöksstopp på våra äldreboenden, vi tog snabbt fram nödvändig skyddsutrustning för att kunna skydda äldre men även personer med funktionsnedsättning som omfattas av vår omsorg och för vår personal. Vi har strikt följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket har påverkat personalförsörjningen i våra verksamheter. Personalläget har varit extremt ansträngt, men trots detta har kommunen lyckats bemanna verksamheterna på ett bra sätt. 

Under sommaren tillkommer en stor mängd sommargäster och Värmdö kommun tillhandahåller vanligtvis de nödvändiga hemtjänstinsatserna. Vi uppskattar våra sommargäster och vill gärna erbjuda dem den service de behöver. I år är emellertid situationen exceptionell och annorlunda. 

Utifrån den ansträngda personalsituationen, tydliga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och risken för smittspridning behöver Värmdö kommun denna sommar prioritera våra egna invånare. Några resurser utöver de som behövs för Värmdöborna finns i dagsläget inte. 

I en period med både högre sjukskrivningar och större krav på personalen behöver vi kunna prioritera och utföra den verksamhet som är mest angelägen, att värna våra ordinarie brukare. Vi tycker att detta är ett rimligt beslut då sommargästerna kan få den hemtjänst de behöver i sina respektive hemkommuner. Det är också angeläget att Värmdös omsorgspersonal får en välförtjänt semester och möjlighet att ladda batterierna inför höstens utmaningar. 

Värmdö kommun har redan tidigare skickat en hemställan till regeringen och vädjat om ett undantag från lagen. Tyvärr har regeringen nu sagt nej till det. Vi ser emellertid inte någon annan utväg än att stå fast vid vårt tidigare besked att säga nej till våra sommargäster i år. Men nästa år är alla våra sommargäster med behov av hemtjänst välkomna till vår vackra kommun. 

Anna Lipinska, KD 
Ordförande vård och omsorgsnämnden
Agneta Cuypers, L 
1:a vice ordförande
Henrik Paulsen, S 
2:a vice ordförande
Rogier Krona, M 
Ledamot
Hans Lindqvist, C
Ledamot
Hanna Thorell, MP 
Ledamot 
Bengt Palmgren, SD 
Ledamot