Debatt Publicerad 12:24, 13 januari 2020

• Artister i upprop för en levande musikscen i Älta

1990 bildades Älta kulturförening av fyra entusiastiska Ältabor. Intresset var stort -— och medlemsantalet steg snabbt. Snart insåg man värdet av ett eget kulturhus. Det blev en realitet den 1 februari 2010, då man skrev på ett avtal med Nacka om att ansvara för driften av Kulturknuten. Enligt dåvarande kommunalråd Erik Langby skulle kulturhuset i Älta vara ”en plattform för ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten mellan professionella kulturutövare och Ältabor”.

Att driva ett kulturhus som skulle tillgodose den lokala marknaden och samtidigt attrahera konsertpublik med hjälp av kända artister visade sig dock inte vara så enkelt. Det tog ett tag innan Ältaborna hittade till Kulturknuten. Under de senaste fem åren har kulturföreningen gjort en medveten satsning på att marknadsföring, för Älta-, Nacka- och Stockholmspubliken. Man har lyckats engagera kända artister av god kvalitet som med reducerat gage har uppträtt för den goda sakens skull. Publiken strömmar till och oftast blir nu konserterna fullbokade långt före konsertdatum. 

Älta- och Nackabor har noterat att det nu finns ett kulturhus som också ordnar barnteater, kurser, musik och cirkusundervisning, där man dessutom har möjlighet att hyra in sig för privata fester och evenemang.
Älta kulturknut börjar ta plats på kulturscenen.
2017,  sju år efter invigningen, blir vi informerade om att Wallenstam vill riva lokalen, med stöd av kommunen. Wallenstam planerar istället att bygga ett kulturhus med lägenheter i samma hus som konsertsalen. De ska enligt uppgift bebos av seniorer eller personer i behov av omsorgsboende, och ”vardagsrummet” planeras ligga direkt ovanför konsertlokalen.

De senaste fem åren har ett stort antal musikställen i innerstan tvingats stänga. Kägelbanan har kontaktats av miljöförvaltningen angående höga ljudnivåer och musikbarerna Snotty och Bitter Pils har tvingats bomma igen på grund av att grannarna (i samma hus och runtomkring) har klagat. 
I december 2019 kom ett upprop på Facebook där ett 30-tal artister skrev under en artikel som ifrågasatte hur Stockholms musik- och kulturliv kan fortsätta utan lokaler att spela i. I december samlades politiker, fastighetsägare och klubbägare på Stockholms Handelskammare för att diskutera framtiden för Stockholms kultur- och nöjesliv, då musiklokalerna i staden tvingats stänga.

Listan kan göras lång på grupper, arrangörer och artister som ställer sig bakom det faktum att lokaler och boende inte längre är kompatibelt.
Med stöd av medlemmar, Ältabor och gästande artister skulle vi vilja att Wallenstam bemöter oss i denna fråga. Vi skulle vilja att Wallenstam redovisar ett, gärna fler, exempel på platser i Sverige där konsertverksamhet och bostäder har byggts in i samma byggnad. Att man lovar bra isolering känns orealistiskt med tanke på ovanstående -— alla vet att det är en mycket kostsam åtgärd.

Vad har vi för garantier? Hur ser planen ut för att verksamheterna ska kunna samverka? Vi måste anta att våra politiker i Nacka har tillräckligt med tid och kunskap för att sätta sig in i frågan. Vi vill inte tro att Wallenstam förbiser den verksamhet som kulturföreningen i Älta nu har lyckats bygga upp, att ekonomin är det enda avgörande. Men i de mörkaste stunderna kommer tankar om att både kommersiella byggbolag och politiker leker kejsarens nya kläder och blundar för fakta: att många konsertlokaler av ovan nämnda skäl tvingats stänga i Stockholm.
Berätta hur ni tänker, Wallenstam!

Eva-Britt Wennerström
Älta kulturförening

Vi stödjer debattartikeln:
Janne Schaffer, artist
Bengan Janson, artist
Robert Wells, artist
Lill Lindfors, artist
Kenny Håkansson, artist