”Hur kan ni slå ännu hårdare mot människor på flykt?”

Miranda Ahlers. FOTO: CENTERPARTIET
Debatt Publicerad 08:12, 07 januari 2023

• Miranda Ahlers, C, reagerar mot att M, KD och SGP avstod i en omröstning om asylbostäder i Värmdö

I världen befinner sig mer än 100 miljoner människor på flykt. Vi har regimen i Iran som mördar och förtrycker, talibanernas maktövertagande i Afghanistan, inbördeskrig i Somalia, krig i Syrien och Jemen. Listan kan göras mycket, mycket längre.

Fokus borde ligga på hur vi kan hjälpa, inte hur vi kan göra det ännu svårare att få skydd och försvåra inträdet i samhället för skyddsbehövande.

Sedan 1950 har Sverige tagit emot kvotflyktingar. Just kvotflyktingar är utvalda av FNs organ UNHCR. Var kvotflyktingarna kommer ifrån varierar beroende på var i världen behovet är som störst.

Sedan 2018 har Sverige tagit emot 5 000 kvotflyktingar om året, under år 2021 6 401 kvotflyktingar. Inför 2023 har regeringen M, KD, L med stöd att SD beslutat att Sverige ska ta emot blott 900.

För Värmdös del innebär det ett aviserat mottagande om 35 personer i stället för de runt 70 personer vi årligen tagit emot sedan 2018.

Samtidigt som vi i Värmdö planerar för ett begränsat mottagande aviserar regeringen stolt att vi ska prioritera att ta emot kvinnor och HBTQI-flyktingar. I riksdagen slår sig ledande företrädare för bröstet.

Men sanningen är att under 2021 tog Sverige emot runt 3 000 unga flickor och kvinnor inom kvotflyktingsystemet, nu ska de totalt bli 900. I det ni säger finns ingen sanning och ni sviker världens kvinnor och flickor!

Röda Korset beskriver hur kvinnor är särskilt utsatta i krig och katastrofer på grund av traditionella könsroller och ofta låga status. Även barn är särskilt utsatta och då särskilt flickor FN beskriver att tonårsflickor under väpnad konflikt löper en stor risk för sexuellt våld och utnyttjande. Det är dessa som nu lämnas ensamma kvar när fler och fler av världens länder slutar ta ansvar.

Är det ett paradigmskifte vi ser i svensk politik?

Den 14 december hade vi kommunfullmäktige i Värmdö. Sverigedemokraterna har under åren haft tankar om ett totalstopp för asylrelaterat flyktingmottagande till Värmdö. Det har också föreslagits mobila boendelösningar som villavagnar för målgruppen som är ”billigare” än de boenden vi i dag erbjuder och även en begränsning av litteratur på vissa språk de inte gillar på våra bibliotek. Listan kan göras lång i försök att försvåra och förhindra hjälp och möjlighet till integration.

Men nu till en omröstning som får mig att reagera. Den 14 december röstade vi bland annat om SD:s förslag ”Att tillhandahålla bostäder som är reserverade för asylmottagning till våra hemlösa på Värmdö” den här omröstningen ställdes mot avslag.

Märk min förvåning när Moderaterna, Kristdemokraterna och Skärgårdspartiet väljer att avstå i omröstningen.

I Värmdö är inte problemet att vi inte kan erbjuda tak över huvudet till familjer och hushåll som saknar detta under en period i livet. Problemet är att det för många är en lång sträcka innan man söker hjälp. Bostadsbristen och bristen på tilltro till, eller kanske en rädsla för, vårt sociala skyddsnät förtjänar att belysas på en annan nivå än att man ska erbjuda hemlösa tillfälliga kontrakt i tillfälliga boenden aviserade en annan utsatt grupp.

Är det ett paradigmskifte vi ser i svensk politik? Där allt färre ska få hjälp och de vi hjälper ska få det allt svårare och sämre.

Miranda Ahlers, vice gruppledare Centerpartiet Värmdö


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x