"Håll löftet till välfärdshjältarna"

Carl Kangas, S. FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA
Debatt Publicerad 12:09, 24 maj 2021

• Carl Kangas om hemtjänstupphandlingen i Värmdö

Det pågår en upphandling av hemtjänsten i Värmdö, efter att kommunen i höstas beslutade att avskaffa valfriheten och istället dela upp Värmdö i geografiskt indelade
monopolzoner, där en hemtjänstaktör ensamt får verka i varje zon.

Vi socialdemokrater har konsekvent varit tydliga med att vi vill behålla valfriheten inom hemtjänsten. Vi säger nej till privata monopol. NVP:s granskning av upphandlingsdokumenten visar att det inte finns ett så kallat skall-krav om att framtida utförare övertar de över hundra anställda som arbetar inom den kommunala hemtjänsten. Trots tydliga besked om att så skall ske från ansvariga politiker. Vår uppfattning är att kommunen nu bör riva upp och göra om upphandlingen för att säkerställa att välfärdshjältarna inte blir av med jobbet i detta marknadsexperiment.

I en intervju i NVP avfärdar vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna Lipinska, KD, vårt krav och menar samtidigt att vi borde vetat om att det inte finns ett skall-krav. Oaktat att hon själv på en fråga från oss gällande verksamhetsövergång under fullmäktigesammanträdet den 10 mars svarade ”…en av förutsättningarna till att vi går över till privata utförare är att våra medarbetare följer med”. Det beskedet har vi förutsatt gäller. För inte kan väl nämndens ordförande medvetet vilselett fullmäktige? Det vore i så fall ytterst allvarligt.

Anna Lipinska har på senare tid i media och fullmäktige dessutom hävdat att en verksamhets­övergång nu inte är möjlig av juridiska skäl, på grund av den nya modellens geografiska indelning. Vi vill gärna ha redogjort för vilka lagrum som säger så. I förvaltningens beslutsunderlag i höstas tydliggjordes att ”vid en LOU-upphandling går det att ställa krav på att utföraren gör en verksamhetsövergång, det vill säga tar över personalen som har arbetat hos kunderna”. Förvaltningen underströk då tydligt att ett skall-krav är inom lagens ramar.

Det är också vår bild och erfarenhet från andra upphandlingar, bland annat inom Region Stockholm.

I den tjänsteskrivelsen understryks även behovet av en verksamhetsövergång, just därför att det nu införs en ny modell med geografiska indelningar: ”Samtliga geografiska områden konkurrensutsätts vilket innebär att egen regi kommer att behöva säkerställa verksamhetsövergång.” Det är raka motsatsen till vad som påståtts av nämndens ordförande.

Det är dålig medarbetarpolitik att det inte finns ett krav på att eventuellt nya utförare ska överta de anställda inom kommunala hemtjänsten. Hjältarna som slitit varje dag i under pandemin förtjänar bättre. Majoriteten har i fullmäktige tidigare gett tydliga besked om att en verksamhetsövergång är en förutsättning.
Nu bör löftet hållas.

Carl Kangas, S
Kommunalråd i opposition


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x