Debatt Publicerad 13:04, 08 november 2021

• Testerna införs i Nackas skolor för att smittspåra corona

Eleverna är nu tillbaka i skolorna och det är viktigt för kunskapsinhämtningen att undervisningen kan ske på plats i skolan. Även om många medborgare är vaccinerade är pandemin inte över.

För att minska risken för smittutbrott i skolorna införs efter höstlovet möjlighet till gurgeltester för att smittspåra covid-19 i skolorna i Nacka och övriga länet. Gurgeltester är ett snabbt sätt att upptäcka och spåra smitta bland symtomfria och kan därmed hjälpa till att stoppa smittutbrott. I ett nyligen avslutat pilotprojekt visades att hela fem procent av de symtomfria eleverna var smittade av covid-19 och då riskerade att sprida smittan vidare.  

Provtagningen riktar sig till elever och personal som inte har symtom men som varit i närheten av någon som är smittad av covid. Om man konstaterar att någon med covid-smitta befunnit sig i skolmiljön kommer skolorna kunna beställa hem testkit och testet utförs genom att gurgla en koksaltlösning i några sekunder. Vätskan skickas sedan till analys. Testet är därmed en mindre obehaglig metod än att testas i näsa och svalg.

Alla grund- och gymnasieskolor i länet kommer att erbjudas använda sig av testerna och samtidigt fortsätter givetvis vaccineringen av alla över 12 år. Skolorna är barnens vardagsmiljö, och att förebygga smittspridning med både vaccination och tester är viktigt för att skydda såväl barnen och skolpersonalen, som deras familjer, och ökad frisknärvaro i skolan ger bättre förutsättningar för att var och en ska kunna få en bra utbildning.

Amelie Tarschys Ingre, L

Vice gruppledare, Region Stockholm

Monica Brohede Tellström, L

Ordförande utbildningsnämnden Nacka

 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x