”Grisslingerakan är visst prioriterad”

FOTO: LÄSARBILD/ARKIV
Debatt Publicerad 11:11, 15 juli 2022

• C i Värmdö förvånade över L:s debattartikel: ”Stämmer inte”

Något förvånade kunde vi läsa hur Liberalerna Värmdö i en debattartikel skriver att Regionen missar Grisslinge-rakan i Länsplanen som skickats in till Regeringskansliet. Detta stämmer inte. Grisslingerakan finns med som finansierat objekt på totalt 534 miljoner kronor där 305 miljoner kronor är öronmärkta för planperioden (2022- 2033). Det är ett prioriterat och finansierat objekt. 

Framkomligheten för alla trafikslag är en utmaning i vår kommun. Främst då våra viktigaste vägar ägs av staten. Därför är det mycket bra att vi har fått med flera namngivna objekt i Länsplanen som till exempel reversibelt körfält på Farstabron och cykelväg längs väg 646 som binder ihop Gustavsberg med Ingaröbron. Därtill har Regionen beslutat att Värmdö ska få pendelbåt som börjar trafikera sträckan Ålstäket – Stockholm med Värmdöstopp i Norra Lagnö och Koviksudde. En åtgärd som C länge har drivit och som nu äntligen blir av.

Men mer behöver göras för framkomligheten. Under kommande mandatperiod kommer vi i Centerpartiet arbeta för att Trafikverket löser trafiksituationen vid Hemmesta vägskäl, att arbete påbörjas för att lösa framkomligheten längs Skärgårdsvägen genom Hemmesta och trafiklösning för Ingarökrysset. Vidare vill vi se cykelvägar hela vägen till Björkvik, Boda, Stavsnäs och Sollenkroka. 

Det vi kan lösa kommunalt ska vi också lösa, hit hör framkomligheten i Mölnvik och ny trafiklösning mellan Gustavsbergs centrum och Gustavsbergs hamn. Vi måste ha fler infartsparkeringar, gärna i närheten av förskolor, skolor och service så det blir enkelt att välja kollektivtrafiken och då behöver vi givetvis också tätare bussavgångar. 

Framkomligheten är en stor utmaning i vår växande kommun, men regionens finansiering av Grisslingerakan är det inte.

Vi i Centpartiet kommer fortsatt att arbeta för konkreta lösningar för ökad framkomlighet oavsett vilket färdmedel du väljer.

Kristina Lång, C
Kommunalråd och kandidat till regionfullmäktige

Miranda Ahlers, C
Ledamot i kommunfullmäktige


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x