FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Debatt

Illustration av trygghetsboendet på Djurö.

"Granska gärna –
men förvanska inte"

Debatt 13:49 | 28 mars 2019

Om det är affären kring Värmdö bostäder som oppositionen besväras av, säg det då! Så skriver Deshira Flankör, M, i en replik till Socialdemokraterna.

Debattartikel med koppling till Mikael Lindströms, Andrine Winters, Carl Kangas och Karin Voltaires artikel angående Trygghetsboende på Djurö.

Socialdemokraterna har vid flertal tillfällen gett sken av att de inte har stått bakom försäljningen av Värmdö bostäder. Vi har full respekt och förväntningar på att oppositionen ska granska vårt arbete men inte förvanska den. I sin replik angående Djurö trygghetsboende smyger de in historieförvanskning angående försäljningen av det kommunala bostadsbolaget. Om det är affären kring Värmdö bostäder som oppositionen besväras av, säg det då!

Under fullmäktigedebatten 2015 uttryckte bland annat Mikael Lindström, S, under en lång presentation sin förtjusning över affären genom att påstå att han skulle ha blivit ”dyngsur av vigvatten” från hyresgästföreningen som välsignat affären. Flera av socialdemokraternas företrädare var noga med att ta plats i debatten och lovorda affären när detta stora beslut togs genom att påstå att ”… det är den bästa affär som har gjorts i den här kommunen på jag vet inte när, kanske någonsin”. Notera att delförsäljningen skedde till ett privat vinstdrivande företag. Den enda gången socialdemokrater brukar gilla vinstdrivande företag är när de själva får driva dem.

Därför är det oerhört förvånande att gå tillbaka på webbsändningen och lyssna på denna eufori. Vi förvånar oss återigen över Socialdemokraternas historieförvanskning då sådant gick hem under 1900-talet, men i dagens samhälle med webbsändningar och digitala handlingar behöver man inte anstränga minnet. Därför uppmanar vi gärna läsarna att lyssna på fullmäktigedebatten i kommunens webbsändning från 30 september 2015.

Att vi inte tänker sälja trygghetsboendet på Djurö har vi redovisat i en tidigare artikel. Där berättade vi att det är ekonomiskt fördelaktigt i nuläget att fastigheten är i kommunens regi. Vi har heller aldrig gett sken av att kommunen skulle vara bättre byggherre än privata byggherrar, därför förespråkar vi att pröva alternativt utförande när så är möjligt.

Personligen har jag inte förespråkat försäljningen av 49 procent av aktierna i vårt allmännyttiga bolag. Istället har jag förordat att sälja allt eller inget.  Inte för att jag inte tror på vår privata samarbetspartner utan för att jag har sett svårigheter att förena allmännyttans intresse med vinstdrivande intresse. Jag har heller inte röstat för affären men jag är beredd att göra allt för att verkställa det! Allt annat är en sämre affär för värmdöborna utifrån rådande läge. Värmdöbornas bästa är det som driver mig!

Trots att vi är flera som inte varit med i försäljningen anser vi i majoriteten att den är irreversibel. Ett avtal ska hållas och bostäder ska byggas! Vi framhåller istället de möjligheter affären ger genom fler hyresrätter till halverade investeringskostnader. För att detta ska kunna genomföras är vi också beredda att se till att ideologiska skygglappar inte ska komma i vägen.

Vi kommer också att jobba för att Värmdö bostäders privata delägare ser möjligheten att genomföra det som många ser som omöjligt. Ett lyckat samarbete med oss som referens skulle kunna få genomslagskraft över alla Sveriges kommuner och öppna dörrar för hela offentliga sektorn.

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande Värmdö