Debatt Publicerad 11:31, 12 september 2020

• "Värmdös elever behöver långsiktiga och jämlika lösningar, men den borgerliga majoriteten levererar istället ideologisk enfald", skriver V i Värmdö som anser att nya skolan i Charlottendal bör drivas av kommunen

I våras beslutade Värmdö kommun att det ska byggas en ny skola i Charlottendal, med plats för 600 elever i årskurs F–9. Den privata skolkoncernen Internationella engelska skolan (IES) fick ansvaret för driften. Beslutet om den nya skolan togs inte ens i utbildningsnämnden, utan blev ett byggnadslovsärende i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Det är bra att barnen i Charlottendal och däromkring får närmare till skolan. Men beslutet slår negativt mot många elever i Värmdö. 
Friskolekoncernerna vill locka till sig elever som kan klara skolan utan särskilt mycket stöd. Det gäller särskilt elever med välutbildade föräldrar. Genom att främst ta emot elever som inte behöver stöd, kan IES ordna en billigare utbildning. Friskolorna får samma skolpeng men kan ha lägre lärartäthet. Så uppstår vinst.

Ett sätt att locka medvetna föräldrar att sätta sina barn i IES-skolor är generositet med betygen. Det har framkommit i en undersökning från Stockholms universitet. Läs professor Jonas Vlachos, Dagens Industri, den 10 juni 2018.
När elever försvinner från de kommunala skolorna, drabbas de elever som är kvar. Kvar blir färre elever och lägre intäkter, men kostnaderna minskar inte i samma takt. Skolan ska betala samma lokaler och fasta kostnader. Ska man kunna hålla budget behöver antalet lärare bli färre och då försämras stödet för många barn. Det här kan drabba Farstavikens skola, Ösbyskolan, med flera.

Det finns en överkapacitet på lokaler för cirka 165 elever i Gustavsberg. Kommunen har ännu ingen plan för hur detta ska hanteras. Att då öka med 600 platser hos privata aktörer gör det svårt för kommunen att ta helhetsansvar.

Värmdös elever behöver långsiktiga och jämlika lösningar, men den borgerliga majoriteten levererar istället ideologisk enfald.
Vänsterpartiet vill att kommunen tar huvudmannaskapet för den nya skolan i Charlottendal. Vi kommer alltid att sätta barnens utbildning före friskolornas vinster. Eleverna förtjänar en bra skolgång, både i Charlottendal och i resten av Värmdö.

Bertil Krakenberger
Vänsterpartiet Värmdö