Debatt Publicerad 11:32, 14 mars 2020

• "Lägg inte en död hand över bostadsbyggandet", skriver Tomas Ottosson och Rolf Wastesson från Vänsterpartiet.

Tunnelbanan till Nacka kommer att försenas med fyra år. Det tar Nackas borgerliga partier till intäkt för att minska bostadsbyggandet i Nacka kraftigt. Visst innebär tunnelbaneförseningen att vissa byggen inte kan bli av på grund av praktiska skäl men främst handlar det om att marknaden för exklusiva bostadsrätter kroknat. Det låtsas den borgerliga majoriteten, med Mats Gerdau i spetsen inte om.

Men vad Nacka behöver är istället hyresbostäder med rimliga hyror. Efterfrågan på sådana bostäder är stor så det finns ingen anledning att bromsa byggandet så kraftigt som planerat — Nackas befolkningspyramid visar att en stor andel av de unga vuxna måste lämna kommunen för att hitta bostad. Nej, istället måsta Nacka göra ett omtag av projektet ”Nacka bygger stad” med inriktning att en betydlig större andel av bostäderna ska utgöras av hyresbostäder, mot nuvarande mål om 1/3 av bostäderna på kommunal mark så bör målet vara 2/3 av samtliga bostäder som byggs inom projektet.

De få hyresbostäder som byggs i dag har orimligt höga hyror men det beror på att kommunen med alla medel pressar upp markpriserna. Nackas markpolitik kan ändras så att mark för hyresbostäder istället upplåts till låg kostnad med avsikt att uppnå låga inflyttningshyror. Allt detta skulle självklart förenklas om Nacka hade ett eget bostadsföretag men avsaknaden av det ska inte få hindra att byggandet ges en annan inriktning.
Gör om, gör rätt, lägg inte en död hand över bostadsbyggandet. Är det rimligt att förvisa Nackas unga och personer utan miljontillgångar ur kommunen?
Tomas Ottosson, V
Kommunstyrelsen
Rolf Wasteson, V
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden