"Framställs det som att vi
inte gör något för klimatet"

Debatt Uppdaterad 09:52 10 juni 2019

Hans Peters, C, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott, svarar på Hanna Nilssons och Ronny Fors debattartikel om klimatpolitik, från NVP den 4 juni.

I debattartikeln framställs det som att alliansmajoriteten inte gör något för klimatet. Det stämmer ju inte alls. På Centerpartiets initiativ antog kommunfullmäktige i juni 2014 sex miljömål som ligger till grund för Nackas miljöpolitik. 2015 inrättades Miljömålskommitten för att just arbeta särskilt med miljö- och klimatfrågorna. Och för att lättare kunna mäta och följa upp ett antal miljömål antogs, i full politisk enighet, Nacka kommuns miljöprogram för 2016-2030. Efter valet 2018 flyttade vi in det strategiska miljöarbetet direkt under kommunstyrelsen då dessa frågor gäller alla verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsens miljöutskott tillträdde i januari 2019. Ett viktigt uppdrag för utskottet är att följa upp och uppdatera miljöprogrammet och dess mål, vilket brukar ske 1-2 gånger per år.

Under Centerpartiets och alliansens ledning har Nacka kommun flyttat fram positionerna rejält. 2019 utsågs vi till miljöbästa kommun i kategorin storstads- och storstadsnära kommuner. Och totalt hamnade vi på plats 7 bland alla kommuner i hela landet. På fyra år har vi stigit från plats 143. Det är inte en slump utan vi har gjort mycket.

Vi har fattat styrande beslut om grönytefaktorer vid bebyggelse, ekosystemtjänster, miljö- och klimatambitioner i stadsbyggnadsprocessen. Ett program för klimatanpassning är under framtagande. Detta är några exempel hur vi styr mot en bättre miljö.

Alliansen har också beslutat att senast under 2020 ska de fem tillkommande naturreservaten beslutas av kommunfullmäktige. Det gäller bland annat Ryssbergen, Skarpnäs, Skuruparken. Vi har och kommer att satsa mycket på utbyggnad av cykelvägar. Vi ser att cyklandet ökar, inte minst vintertid eftersom vi sopsaltar flera cykelvägar.  Vi arbetar också med giftfri vardag i skolan och förskolan. Den stora kommande satsningen på utbyggd tunnelbana är mycket viktig för klimatet.

Vi välkomnar många Nackabors engagemang i miljöarbetet. Det är värdefullt och hjälper till att påverka nackabornas dagliga liv i en positiv riktning. Hur vi alla konsumerar och lever våra liv har betydelse i slutändan. Större medvetenhet och miljövänliga val, inte minst när vi handlar och transporterar oss, ger resultat och minskar klimatavtrycket.

Hans Peters, C
Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott