Debatt Publicerad 13:48, 04 september 2019

• S i Nacka: "Samhället måste tillåta att idrotten låter."

Nyligen fattade mark- och miljödomstolen beslut om att Boovallen måste förses med bullerplank i mångmiljonklassen för att barn och ungdomar ska kunna fortsätta träna där. Detta beslut kom efter att kommunen redan hade minskat träningstimmarna och begränsat användningen av högtalare för att tillmötesgå de grannar som klagat. Domstolens oaktsamma beslut riskerar att orsaka problem för hela Sveriges idrott, både vid befintliga anläggningar och för idrottens framtid. Om mark- och miljööverdomstolen fastställer domen behöver regeringen skyndsamt presentera en proposition för lagändring.

I samband med att Nacka växer har vi socialdemokrater varit ledande i att bygga ett helt samhälle, inte bara en förvaringsstad för sovplatser. Det innefattar tillgång till grönområden, kulturytor och idrottsytor i närheten av bostäder.

Idrotts- och kulturytor gör sig bäst på platser i närheten av bostadsområden, dit barn och ungdomar enkelt kan ta sig utan att behöva skjutsas av sina föräldrar. Därför har vi föreslagit utbyggnad av bland annat Nacka IP, Sickla IP, ett nytt stall i Älta, idrottscampus vid Myrsjö och Näcken och mycket mer. Vi vill investera en hel extra miljard kronor till idrotts- och kulturytor i Nacka.

Vi vill skapa bättre möjligheter för att vanligt folk ska ha tid och möjlighet att prioritera aktiviteter som gynnar hälsa och välmående. Det är bra för folkhälsan men också helt avgörande föra de som vill satsa på elitidrotten längre fram. Det är först när alla barn har möjlighet att träna många olika sporter utan avarterna av tidiga elitsatsningar som vi hittar nästa Zlatan eller Foppa. Därför vill vi att det ska finnas gott om idrottsutrymmen i närheten av bostäder i hela vår kommun. Det innebär att det bör finnas bostäder som är närliggande idrottsanläggningarna. För att hela samhället ska leva måste vi tillåta att idrotten låter.

Domstolsavgörandet riskerar att för lång tid framöver minska människors tillgång till idrottsplatser, vilket skulle leda till sämre livskvalitet likväl försämrad folkhälsa. Om beslutet dessutom blir prejudicerande av Mark- och miljööverdomstolen riskeras väldigt många fler idrotts- och kulturytor i stockholmsregionen och hela landet. Det riskerar att cementera fast rutinen att barn ska skjutsas till avlägsna idrottsplatser. Det är helt enkelt inte acceptabelt.

Därför vill vi redan nu uppmana regeringen att skyndsamt förbereda en proposition om att ändra lagstiftning så att vårt viktiga kultur- och idrottsliv inte fortsätter hotas på det här sättet.

Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition

Ella Tegsten (S), gruppledare fritidsnämnden