Debatt Publicerad 14:03, 03 mars 2023

• "Vi förtjänar ett välgrundat beslut om Myrsjö simhall", skriver Leonid Yurkovskiy, SD

Vi Nackabor har väntat länge nog på en simhall i Orminge, men vi förtjänar ett välgrundat beslut. Under det senaste fullmäktigesammanträdet den 20 februari, fattades det beslut om försäljning av den berörda fastigheten som ska bli Myrsjö simhall.

Sverigedemokraterna var först upp i debatten för att ifrågasätta varför det ingenstans i underlaget fanns en jämförelse på vad en simhall i egen regi skulle innebära för skattebetalarna. Frågeställningen enade oppositionen och det hela slutade i att ärendet fick skickas tillbaka på återremiss för vidare behandling.
Anledningen till att vi yrkade på återremiss är att frågan är så pass viktig. Förslaget innebär att sälja ut kommunens mark samt en årlig kostnad på cirka 23,9 miljoner kronor. Den kostnaden stod tyvärr oprövad mot andra alternativ.

Det enda alternativet som låg på bordet var att en privat aktör bygger, äger och driver, medan kommunen hyr. Hyrorna reflekterar marknaden och den privata aktören vill (med all rätt) gå med vinst. Detta är inte ett självklart alternativ sett till de skenande räntorna och energikostnaderna. Handlingarna konstaterar att kostnaden för Myrsjö simhall kommer att räknas upp med konsumentprisindex (KPI), men inte påverkas av marknadsräntorna, där återstår det frågetecken enligt oss.

Ett annat argument emot återremissen var att det skulle fördröja processen, men eventuella fördröjningar hade såklart kunnat undvikas om de styrande hade gjort rätt från början.
Ett tredje argument var att den nya simhallen i Näckenbadet blir väldigt dyr, men den simhallen byggs under andra förhållanden och säger inte mycket om vad drift i egen regi eller exempelvis uthyrning genom ett tomträttsavtal hade inneburit för Myrsjö simhall.

SD är stora vänner av fria och effektiva aktörer med specialkompetens, inte minst i sådana stora ärenden, men de styrandes fobi för det offentliga når till den grad att drift i egen regi eller ett tomträttsavtal inte ens tas med i beräkningarna. SD är inte emot förslaget som har presenterats men vi kräver ett fullvärdigt underlag innan beslut fattas.

Leonid Yurkovskiy
Ordförande SD Nacka


 
Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x