"Fler solceller för klimatets skull"

Debatt Uppdaterad 10:20 16 juli 2019

• Den akuta klimatkrisen kräver omställning till ett fossilfritt samhälle nu, skriver Nackalistans Kristina Granlund i en debattartikel.

Den akuta klimatkrisen kräver omställning till ett fossilfritt samhälle nu. Sveriges kommuner har en nyckelroll, och med alla planerade byggprojekt har Nacka ett unikt läge att skapa förutsättningar för ett hållbart och fossilfritt samhälle.

Det vi bygger idag ska stå länge, vi måste därför se till att ligga i framkant och använda den bästa tekniken för att bygga energieffektivt, klimatsmart och producera egen fossilfri energi när det är möjligt. En byggnads hela livscykel bör analyseras för att få en helhetsbild av den sammanlagda miljöpåverkan. Nackalistan anser att det borde vara en självklarhet att förse alla nya kommunala byggnader - skolbyggnader och sporthallar - med solceller. Om kommunen redan i detaljplaneprocessen planerar för att byggnader placeras rätt i förhållande till varandra och till solen har vi möjlighet att få ut mer energi från solen. När någon annan bygger kan och bör kommunen ställa krav på solceller på tak med rätt solinstrålning. Detta kräver att kommunen har en tydlig vision om ett hållbart byggande och tidigt bjuder in byggherrar till dialog. Så gör redan flera andra kommuner, det kan vi göra också i Nacka.

Men faktum är att Nacka kommer långt ned på Solcellstoppen, den årliga rankningen av de solcellstätaste kommunerna. Energieffektivitet har bara prioriterats i en femtedel av alla byggprojekt, och flera indikatorer för klimatpåverkan har inte mätts sedan 2016.  Är det verkligen att ta klimathotet på allvar?

Symptomatiskt är också att Nacka utsågs till årets miljökommun i kategorin storstad av tidningen Aktuell Hållbarhet, men ingenting sägs om att rankningen baseras på en enkät där kommunen själv fått fylla i svaren, inte på en oberoende granskning.

Är det rädslan för att få mindre betalt för marken som gör att de styrande i Nacka inte vill ställa högre krav på sina byggherrar? Solceller och andra investeringar i klimatsmarta lösningar måste börja ses som en investering och inte som en kostnad. Är pengar problemet finns numera möjligheter att hyra/leasa solkraft, där fristående företag står för investering och allt annat som krävs - något som Järfälla kommun nu prövar. Klimatsmart byggande ger också andra samhällsvinster, som friskare ekosystem och nya affärsmöjligheter för svenska företag och fler jobb. Det är således all anledning för Nacka att höja ambitionerna rejält och ställa om till ett fossilfritt samhälle nu.

Kristina Granlund, Nackalistan