”Färdtjänst nedprioriteras av vänsterstyret i regionen”

Fredrik Wallén, KD. FOTO: PRESSBILD
Debatt Publicerad 14:01, 04 januari 2023

• Fredrik Wallén, KD, avgående ordförande för regionens färdtjänstnämnd, oroas över den nya organisationen: ”Sämre styrning”

Från och med 2023 har det nya styret med S, C, MP som regerar region Stockholm med stöd av V, beslutat att avskaffa färdtjänstnämnden. Färdtjänstfrågorna ska istället hanteras av ett utskott under trafiknämnden.

Det är ett mycket dåligt beslut av det nya styret. Den färdtjänstnämnd som politiskt tidigare ansvarat för utförandet och tillståndshanteringen av färdtjänst- och sjukresor i Stockholms län har hanterat en verksamhet som är mycket betydelsefull, inte sällan helt livsavgörande, för de som behöver den. 

I dagsläget har 63 000 resenärer färdtjänsttillstånd och det utförs omkring 10 000 enskilda taxiresor varje dag. Den samlade verksamheten, både färdtjänst- och sjukresor, är budgeterad till 1,8 miljarder kronor per år.

Den politiska styrmodell för färdtjänsten det nya vänsterstyret nu går tillbaka till har regionen redan prövat (2011–2018), och den fungerade inte. Det fanns en väl motiverad anledning till att färdtjänstnämnden återinfördes efter valet 2018. Verksamheten är unikt stor i sitt slag.

Att nu gömma den under trafiknämnden kommer att medföra sämre styrning av verksamheten, inte minst avseende kvalitets- och kostnadskontroll. Den politiska kunskapen kommer försämras och frågan prioriteras ned av det nya politiska vänsterstyret i regionen. För färdtjänstresenärernas skull vill jag förstås gärna önska en så välfungerande färdtjänst som möjligt även under det nya styret.

Men nu vill S, C, MP och V i stället begränsa och dra ner på färdtjänstverksamheten. Det var vad S gjorde senast de styrde region Stockholm (dåvarande landstinget), och de hoppas kunna ducka kritik genom en oklar politisk ansvarsmodell. Det kommer inte att fungera.

Fredrik Wallén, KD
Avgående ordförande för färdtjänstnämnden


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x