FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Debatt

L: "EU behövs om vi
ska rädda klimatet"

Debatt 16:20 | 23 april 2019

EU är en av de viktigaste organisationerna när det gäller samarbete kring miljö och klimat, skriver Liberalerna i Värmdö.

Klimathotet är på allvar. Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Vi behöver arbeta både lokalt och globalt för att minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten. Värmdö kommun släpper ut cirka 105 000 ton växthusgaser per år, enligt Naturvårdsverkets senaste statistik. Det är alldeles för mycket. 

Vi kan göra mycket på lokal nivå för att minska utsläppen men framför allt behöver vi mer internationellt samarbete. Utsläpp och växthusgaser känner inga gränser. Därför måste vi hitta lösningar tillsammans i världen och inom Europa. Liberalerna vill bland annat införa en europeisk koldioxidskatt, en av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen. Inget annat parti är i dag berett att säga ja till en sådan skatt. 

Vi måste ha en klimatpolitik som hänger ihop. Som bygger på att vi både samarbetar internationellt och tar lokalt ansvar. Bara så kan vi nå framgång. Därför säger vi i Liberalerna ja till EU, som är en av de viktigaste organisationerna när det gäller samarbete kring miljö och klimat.

Karin Karlsbro, L
toppkandidat i Europaparlamentsvalet
Fredrik Sneibjerg, L 
kommunalråd, Värmdö