Debatt Publicerad 12:17, 11 januari 2021

• "Det är med en viss lättnad som vi lämnat 2020 bakom oss", skriver Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö

Det är med en viss lättnad som vi lämnat 2020 bakom oss. Ett år som har inneburit stora utmaningar för många människor, många drabbade, flertal dödsoffer och landets alla äldre som har fått sin frihet kraftigt begränsad. 

Under tuffa omständigheter har kommunens verksamheter behövt upprätthållas. Pandemin har lyfts av oppositionen som ett skäl till kompromisser eller inbromsning av vår politik, men vårt politiska ansvar för verksamheterna har inte kunnat pausats oavsett rådande tider. Snarare har pandemin spätt på lågkonjunkturen som kräver en desto snabbare omställning. Frågan är också om det finns en tydlig vinnare, när politiken är så sönderkompromissad att inget parti tillslut känner igen sig i den. 

Kompromisser har prövats och på många sätt präglat Värmdöpolitiken under åtminstone 20 år utan att det har lett till någon vinnare. Varken för oss Moderater, någon av våra samarbetspartier, Socialdemokrater eller för Värmdöborna. 
Sedan 2006 har vi Moderater styrt Värmdö under en sammanhängande period. Våra samarbetskollegor har varit C, L, KD och MP med viss variation varannan mandatperiod. 

Den förda politiken har tidigare ofta påverkats av en arbetskultur som byggt på enskilda individers och partiers populism, inte sällan av kompromisslösningar i samverkan med S även om jag inte lägger någon skuld just på just S som jobbat som oppositioner ofta gör. I vårt fall har det dock ofta bidragit till kortsiktiga lösningar. Låt oss därför räkna upp några gamla surdegar:
• Skolorganisationen 2012 innebar bland annat en stängning av Munkmoraskolan på grund av att den hade för få elever. Då förslaget aldrig genomfördes har vi i dag fortsatta utmaningar när skolan fortfarande inte lockar tillräckligt många elever. Därmed föreslår vi på nytt, åtta år senare, en flytt av dess verksamhet till nyrenoverade Ekedalsskolan.
• Kulturhuset vars ursprungliga plan byggde på allt till alla, utbroderade på 8 000 kvadratmeter, saknade realistisk lösning på de kraftigt ökade driftkostnaderna, för att inte tala om den underbudgeterade kostnaden för ombyggnationen. Flertal liknande projekt runt om i Sverige vittnar i dag om ett slutpris på närmare en miljard kronor.
• Gustavsgården som år efter år har präglats av kvalitetsproblem men också behovet av renoveringar och utbyggnader. Fastigheten som en gång byggdes för helt andra ändamål har i åratal lappats och lagats utan att någon tidigare kommit fram till att den istället borde avvecklas. 

Det ska dock understrykas att vi även har genomfört många satsningar som har bidragit till det Värmdö vi uppskattar i dag. Porslinskvarteren är förmodligen 2010-talets bästa utveckling, utbyggnaden av avlopp är ett annat gott exempel. 
En hel del städjobb är dock tyvärr kvar att göra och alla förutsättningar finns för att det ska kunna ske. Företrädarna för samtliga styrande partier i dag har ett fokus på långsiktighet och Värmdös bästa före partipolitisk populism. 

Om vi ska efterlämna en välskött kommun, behöver vi jobba långsiktigt och inte enbart med sikte på nästa valresultat. Vi styr på de röster som vi och våra samarbetspartier har fått, men vi är ansvariga för hela Värmdö, för det samhälle vi lever i i dag och för det samhälle vi lämnar över till kommande generationer. Med tydliga och konsekventa budskap om våra mål och ansvar för konsekvenser, är jag övertygad om att vi når även de som berörs av förändringarna. Det är så vi lägger grunden för en fortsatt bra välfärd och det är så vi förtjänar värmdöbornas förtroende långsiktigt.

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande