”Ett slag i ansiktet”

Debatt Publicerad 12:13, 15 mars 2021

• "Det är så svårt att ansöka om försörjningsstöd i Nacka att det krävs stödinsatser för att ro i land med uppgiften", skriver Attention Nacka-Värmdö

Att slå sig för bröstet och skryta med att försörjningsstödet i Nacka har minskat med 12 miljoner kronor — som Filip Wiljander gör i nummer 8 av NVP — är ett direkt slag i ansiktet på våra medlemmar. Vi är en lokal förening som företräder människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Våra medlemmar har bland annat svårt att fylla i blanketter. För att ansöka om försörjningsstöd krävs att man fyller i 15 sidor samt diverse kompletterande handlingar.

De flesta av våra medlemmar har trots nedsatt arbetsförmåga fått avslag hos Försäkringskassan och är därför tvungna att ansöka om försörjningsstöd — något som många beskriver som omöjligt att klara av.
Bland annat förväntas de uppsöka olika bankkontor för att styrka att de inte har något konto. Ingen hänsyn tas till om man är paniskt rädd för att bli smittad av covid-19 eller smitta andra, eller om man har en funktionsnedsättning som autism eller social fobi och begränsad förmåga till kommunikation.

Man förväntas också ringa runt till olika myndigheter, till exempel till A-kassan trots att man aldrig har yrkesarbetat eller till Försäkringskassan trots att man inte har rätt till bostadsbidrag som inneboende, för att styrka att man har ansökt. Ingen hänsyn tas till om man har en funktionsnedsättning som autism, adhd eller social fobi och kanske inte klarar att ringa ett samtal. Några medlemmar har till och med fått rådet att göra ytterligare en ansökan om boendestöd som ska hjälpa till att fylla i alla ansökningar. Det är således så svårt att ansöka om försörjningsstöd i Nacka kommun att det krävs stödinsatser från socialtjänsten för att kunna ro i land med uppgiften!

Mest anmärkningsvärt är dock den totala bristen på tillgänglighet. Våra medlemmar förstår inte vad tjänstemännens skriver när de ber om kompletteringar. Man använder ord som ”engagemangsspecifikation” utan att förklara vad det är för handlingar som efterfrågas och hur man ska bära sig åt för att få dem. De flesta uppger också att de inte ens förstår varför de får avslag.

Känner Nacka kommuns tjänstemän inte till den informationsskyldighet man har enligt Socialtjänstlagen eller den skyldighet man som myndighet har att göra information begriplig för alla i enlighet med Språklagen? Eller är det helt enkelt så att man i sin iver att spara pengar på de mest sårbara i kommunen har valt att bortse från Diskrimineringslagen och annan lagstiftning?
Att inte kunna försörja sig ser vi som en mycket allvarlig form av diskriminering …

Attention Nacka-Värmdö


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x