FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Debatt

"En smyginförd
fastighetsskatt"

Debatt 12:24 | 23 april 2019

Replik på majoriteten debattartikel ”Nej, kommunen ska inte ta över vägar”.

I en artikel som består mer av angrepp på S än av vad högermajoriteten själva vill försöker ni dämpa fastighetsägarnas oro för dyra konsekvenser av era nya riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning. Vår kritik mot riktlinjerna är att de är otydliga och att de är kostnadsdrivande.

Det är rimligt med kommunalt huvudmannaskap i tydligt avgränsade centrumkärnor. Men ni valde att skriva centrumområden utan tydlig avgränsning, tvärtom låter ni de olika ”centrumen” sprida ut sig rejält över kommundelar. 
Vi förstår inte varför kommunen behöver rådighet över vägar i förändringsområden bara för att det skulle finnas en förskola där. 

Ert beslut innebär att den som bor utefter den del som har kommunalt huvudmannaskap eller den som har nytta av den vägen skall betala en gatukostnadsavgift. Detta kan enligt underlagen bli dyrt för den enskilda fastighetsägaren, ”70 000 kronor  till mer än en 500 000 kronor per fastighetsägare”, utöver VA-anslutningsavgiften. Inget av majoritetens partier gick till val på införandet av gatukostnadsavgifter. Vi säger nej till era nya riktlinjer eftersom det riskerar att bli en smyginförd fastighetsskatt som slår stenhårt mot vanligt folk.

Carl Kangas, S
Kommunalråd i opposition
Karin Voltaire, S
2:e vice ordförande i planutskottet
Magnus Danielsson, S
2:e vice ordförande i tekniska nämnden