Debatt Publicerad 11:41, 25 april 2022

• Rektorn måste upprätthålla ordning, skriver M-politikerna Filip Wiljander och Andreas Brännström i en debattartikel

Skolan ska ge alla elever en gemensam bas av kunskap och värderingar, präglas av höga förväntningar på alla elever och ha lärare som är tydliga ledare i klassrummet. Nacka har i dag Sveriges bästa skolor. Samtidigt ser vi hur den allmänna otryggheten i samhället spiller över till skolan. Vi behöver göra mer, och vi nöjer oss inte förrän varje elev känner sig trygg i skolan, varje dag. 

Elever som inte känner sig trygga i skolan, mår sämre och har svårare att lära sig. Även om 85–90 procent av eleverna känner sig trygga i skolan, visar fjolårets föräldra- och elevenkät att mellan två och fyra elever per klass känner sig otrygga. Det accepterar vi inte. 

För det första: Skolornas ordningsregler ska tas fram och styras av rektor och lärare. Rektorn ska ha en tydlig skyldighet och befogenhet att upprätthålla ordning. Sedan behöver alla arbeta tillsammans för att upprätta gemensamma värderingar, normer och regler som gäller på skolan. Det gäller såväl lärare och medarbetare som föräldrar. Det ska vara glasklart vad som gäller.

För det andra: Alla skolor ska ha evidensbaserade metoder mot trakasserier och kränkningar. Det finns best practice att följa. Skolornas förebyggande och åtgärdande arbete måste stärkas.

För det tredje: Det behöver införas en ny brottsrubricering som tar sikte på alla former av våldsamma angrepp mot lärare och annan skolpersonal, i enlighet med vad facken önskar. Det är helt oacceptabelt att det finns lärare som av rädsla för sin egen säkerhet inte kan undervisa eller agera på rätt sätt. Vi står alltid på brottsoffrets sida.

Alla barn, från de som har en diagnos och extra tufft i skolan till hemmasittare och högpresterande elever, ska ha chans att lyckas i skolan. Vi kommer alltid att prioritera skolan när det gäller resurser. Under mandatperioden har vi höjt skolpengen med 7 500 kronor per elev och läsår. Höga resurstillskott har behövts. Det är en viktig del i att ha en skolpolitik som handlar om att skapa ordning och studiero i skolan och klassrummen.

 Filip Wiljander, M, kommunalråd
Andreas Brännström, M, 1:e vice ordförande utbildningsnämnden


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x