Debatt Publicerad 11:12, 13 juni 2022

• S i Saltsjöbaden oroas över att Nacka lagt ner de centrala särskilda undervisningsgrupperna

Nacka kommun är näst sämst av Sveriges 290 kommuner på att lägga resurser på skolans pedagogiska verksamhet. Nu har kommunen beslutat lägga ner de centrala särskilda undervisningsgrupperna och i stället uppdra åt rektorsområdena att ordna detta själva.

Bakgrunden är att regeringen under en tvåårstid anvisat särskilda medel till kommunerna för att bilda anpassade undervisningsgrupper för elever med särskilda behov. I en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen från 2014 beskrivs att många elever efter att ha fått placering i en mindre undervisningsgrupp starkt förbättrade skolsituationen med fler och bättre betyg, ökad närvaro och social utveckling.

När det extra stödet upphörde valde det borgerliga styret att avskaffa de centrala grupperna och anvisar de enskilda rektorsområdena att ordna och finansiera grupperna. Detta blir problematiskt då verksamheten är resurskrävande samt att elevunderlaget inom ett rektorsområde inte gör det ekonomiskt försvarbart att ha en särskild undervisningsgrupp. Det gör att det särskilda pedagogiska stödet riskerar att försvinna helt.

Nära 6 procent av landets grundskoleelever omfattas av speciella åtgärdsprogram. Det skulle motsvara att över 900 av Nackas grundskoleelever behöver undervisning med olika stödåtgärder som kan vara allt från anpassad skoldag till extrainsatser från lärare och specialpedagogisk personal.

När Nackas politiska majoritet inte satsar tillräckligt med pengar på skolan så investerar den inte heller i framtiden

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att elever, som inte passar in i skolans ordinarie mall, har mindre risk att hamna i kläm om huvudmannen tillsätter resurser. 

Om så inte sker, kan konsekvensen bli just ett utanförskap som blir kostsamt för samhället i form av behandling och uteblivna arbetsinkomster men framför allt ett stort lidande för den enskilda individen.

När Nackas politiska majoritet inte satsar tillräckligt med pengar på skolan så investerar den inte heller i framtiden. Det är viktigt att skolan får resurser att tillgodose elevernas behov av särskilt stöd. 

I Lärarförbundets rankning av kommunerna ligger Nacka på plats 289 vad gäller att lägga resurser på undervisningen och på plats 233 för lärartäthet. Det talar sitt tydliga språk om hur Nackas blå styre prioriterar. 

Vårt samhälle utvecklas starkast när alla får möjligheter att nå sin fulla potential med hjälp av sina närmaste och samhället i gemenskap. 

Skollagen uttalar tydligt att alla elever ska få den stimulans de behöver för sitt lärande och utveckling utifrån sina individuella förutsättningar. 

Vi socialdemokrater i Saltsjöbaden vill ge skolan mer resurser till Nackas barn och unga så att inte en enda hamnar utanför arbetsmarknaden och —i värsta fall — dras in i kriminalitet på grund av dålig skolgång.

Socialdemokratiska förening i Saltsjöbaden
Henrik Frank
Ingrid Melinder
Birgitta Rende


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x