"Effektiviseringarna ska aldrig gå ut över individen"

Debatt Publicerad 10:52, 16 oktober 2021

• "Vår socialtjänst ska ligga i topp", skriver socialnämndens ordförande och vice ordförande i en replik till Vänsterpartiet

Socialnämndens uppgift är att alltid finnas för de mest utsatta när behovet finns. Socialtjänsten i Värmdö har sedan 2019 målmedvetet arbetat med att kvalitetssäkra sin verksamhet och anpassa sina kostnader till våra socioekonomiska förutsättningar. Det är ett arbete som är nödvändigt för att säkerställa en väl fungerande socialtjänst som finns där när kommuninvånaren behöver den. 

Vänsterpartiet skrev i förra veckans NVP en insändare där de kritiserar socialnämndens förändringsarbete, vilket vi vill bemöta. 
Syftet med det pågående förändringsarbetet är att frigöra värdefulla socialsekreterares tid till det nära arbetet med klienter i stället för tung administration. En tung administration kan aldrig vara det bästa för människor i utsatta situationer, tvärtom. I dag lägger en socialsekreterare i Värmdö cirka 70 procent av sin tid på administrativt arbete. Vårt mål är att det ska vara tvärtom, att minst 70 procent av tiden ska ligga på kontakt med klienten och individens förbättringsresa. Vi har som utgångspunkt att förändringsarbetet och effektiviseringen inom socialtjänsten aldrig ska gå ut över kommuninvånaren då stöd och insatser alltid ska få kosta när det behövs. 

Värmdö har mycket högre kostnader än jämförbara kommuner i länet. För att hamna i paritet med övriga kommuner har därför en åtgärdsplan tagits fram där vi under kommande tre år successivt kommer att fortsätta minska våra kostnader.  
Det behövs tid för ett gott förändringsarbete och därför är det ett flerårigt projekt. De 9,6 tjänster som minskats under året har de flesta varit vakanshållna i avvaktan på kommande förändringar i förvaltningen. Förändringen i antal tjänster är alltså redan gjord. Vi kommer även att följa upp arbetsmiljö och arbetsbelastning systematiskt under processen. Justeringarna som nu görs — ett effektivare arbetssätt, bättre stöd till individen — kommer dessutom bidra till lägre kostnader på helheten. 

Vår socialtjänst ska ligga i topp vad avser kvalitet i våra insatser, tydlig plan för insatsen och det slutliga målet.

Marie Bladholm, M       
Socialnämndens ordförande 
Anette Snejbjerg, C
Socialnämndens 1:e vice ordförande


 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x