”Det ska vara lätt att åka ut i skärgården — året runt”

Vänsterpartiet vill att skärgården ska bli tillgänglig för fler. FOTO: JENNY FREJING
Debatt Publicerad 12:03, 06 juni 2022

• Sjötrafiken behöver integreras med resten av regionens kollektivtrafik, skriver Vänsterpartiet i en debattartikel

Den 8 juni firar vi Skärgårdsbåtens dag. Men vi får inte glömma bort skärgårdstrafiken, som är en viktig del av region Stockholm, resterande 364 dagar på året. Vänsterpartiet vill bland annat att större bryggor som Stavsnäs och Sollenkroka ska bemannas av personal, för att öka servicen till resenärerna.

Skärgårdstrafiken är livsviktig, både för de som bor i skärgården och för de som kommer på besök. Utan pålitlig trafik och samhällsservice blir det omöjligt att leva, bo och verka i skärgården. Båtar och bryggor ska vara tillgängliga, det ska vara tätt mellan turerna och tidtabellerna ska vara genomtänkta och välplanerade. V vill satsa mer på skärgården. Region Stockholm behöver bland annat ta ett helhetsansvar för bryggorna och säkra underhållet, och ta höjd för de havsnivåhöjningar som klimatförändringarna kommer att föra med sig.

Under mandatperioden har förslag om kraftigt försämrad skärgårdstrafik sågats av boende i skärgården, med rätta, och dragits tillbaka. Nu ligger en kompromiss på bordet med fler båtar från Strömkajen under högtrafik, vilket är bra. Men det finns fortfarande en hel del saker i skärgårdstrafiken som behöver förbättras.

Sjötrafiken behöver integreras med resten av regionens kollektivtrafik, och för Vänsterpartiet är det självklart att samma SL-taxa ska gälla på båtarna som i resten av trafiken. Vi har länge drivit frågan om ett gemensamt taxesystem med integrerade tidtabeller och gränssnitt gentemot resenärerna. Det skulle tillgängliggöra skärgården för fler, som i dag inte har råd att åka eller kunskap om hur trafiken fungerar. 

Trots att utredningsförslaget som ligger på bordet har perspektivet ”hela resan” saknas de här bitarna. Samtidigt föreslås skärgårdstrafiken från Strömkajen reduceras under lågsäsong. Det är olyckligt.

I dag har SL:s pendelbåtar och Waxholmsbåtarna olika system för biljetter, vilket är oerhört förvirrande för resenärerna. Hur, var och när man ska köpa biljett och vilka priser som gäller är oklart. Det leder också till ökad arbetsbelastning för personalen på båtarna, som tvingas ägna tid åt att svara på frågor och hjälpa resenärer att reda ut de krångliga systemen. Problemet har inte blivit bättre av att bemanningen på bryggorna fasats ut de senaste åren. Bemanning, åtminstone på större bryggor som Stavsnäs och Sollenkroka, skulle innebära både bättre service till resenärerna och en bättre arbetsmiljö för personalen ombord på båtarna.

Det måste vara enkelt att resa med sjötrafiken. Skärgården måste tillgängliggöras för både turister och länets invånare, oavsett ekonomiska förutsättningar. Att helt enkelt kunna hoppa på båten och blippa sitt SL-kort vore därför en väldigt bra lösning.

Anna Sehlin, V
Oppositionsråd i region Stockholm

 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x