”Det här innebär en röst på Miljöpartiet”

Desha Svenneborg, MP. FOTO: JENNY FREJING
Debatt Publicerad 10:35, 03 september 2022

• MP svarar på NL:s debattartikel

NL:s Mikael Carlsson skrev förra veckan en text där han bad om förtydligande kring vilka samarbeten som kan bli aktuella efter valet. 

Vi förklarar gärna vad en röst på MP innebär. 

NL har tidigare haft ett valtekniskt samarbete med SD. Den här mandatperioden har de aktivt stöttat flera av SD:s förslag och verkar i NVP:s intervju tidigare i år öppna för ett utökat samarbete i framtiden.

Politiskt använder de sig många gånger av dubbla budskap för att tillfredsställa så många väljare som möjligt, som när de aktivt röstar för en östlig motorvägsförbindelse till Nacka, samtidigt som de i sina kontakter med olika miljöorganisationer säger sig vara mot Östlig förbindelse. De ger sken av att de brinner för klimat och miljö samtidigt som de vill ha fler parkeringsplatser och mer biltrafik, vilket gör det omöjligt för Nacka att nå klimat- och miljömålen.

Vi i MP är tydliga med att vi prioriterar klimat och miljö och vill se massiva satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik för att kunna nå målen och även minska trängseln på vägarna.

Vi är också väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att samarbeta med SD eller sitta med i en majoritets- eller oppositionsgrupp som på något sätt, aktivt eller passivt, tar stöd från SD. Vi är öppna med att vi kan samarbeta med alla partier från höger till vänster förutom SD. För oss är klimat och miljö inte en höger/vänsterfråga, utan en fråga som handlar om livsbetingelserna för våra barn och barnbarn.

Desha Svenneborg, MP
förstanamn på kommunlistan

Lisskulla Zayane, MP
gruppledare 

Sidney Holm, MP
oppositionsråd Miljöpartiet


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x