”Det går inte att ha skolor med en elev per årskurs”

Svartsö skola, en del av skärgårdsskolan. FOTO: Nadia Enedahl (Arkiv)
Debatt Publicerad 12:07, 03 maj 2021

• Deshira Flankör, M, och Fredrik Sneibjerg, L, om ö-skolornas framtid

Det går inte att bedriva en kvalitativ utbildning i en skola med tre elever i hela högstadiet. Vi kan inte längre fortsätta göra som vi har gjort hittills, där vi exempelvis har haft skolor med en enda elev i årskurs 9 och en handfull fördelade på årskurs 6, 7 och 8. Eleverna får inte en tillräcklig kunskapsutveckling och social stimulans i ett sådant sammanhang och allra minst den äldsta eleven som ständigt får anpassa sig efter sina yngre kamrater.

I debatten om skärgårdsskolornas hög-stadier låter det som att vi föreslår att dessa ska upphöra för all framtid, vilket inte är sant. Däremot har vi som ytterst ansvariga för utbildningen en skyldighet att skapa förutsättningar för att varje elev ska kunna få en bra och kvalitativ undervisning. Därför beslutade utbildningsnämnden om riktlinjer som reglerar att högstadierna i skärgårdsskolorna har fortsatt undervisning om det finns fler än sex till åtta elever i varje årskurs. Beslutet har ingenting med samhällsbyggnad, näringsliv eller ekonomi att göra. Vi har ingen avsikt att lägga oss i familjens val, däremot har vi ett ansvar att den undervisning vi erbjuder håller en hög kvalitet genom behöriga lärare i varje ämne och att barnen får en bra grundskola inför framtiden. Det handlar om elevers enda chans i livet att skaffa sig en bra grundutbildning. 

Det gäller att sortera i frågorna. Ett elevunderlag för skolorna är beroende av en positiv befolkningsutveckling och en sådan utveckling är beroende av möjligheten att kunna köpa eller hyra en bostad i skärgården. Kommunen har tillsammans med andra aktörer möjliggjort ett antal projekt som syftar till skärgårdens utveckling. Projekt som Pelago, Seastop och National-parken i Nämdös skärgård är bara några exempel.

Under kommande kommunstyrelse kommer vi att behandla ytterligare förslag för att möjliggöra ett positivt befolknings-underlag i skärgården. Ett exempel är öppna markanvisningar för den kommunala marken som finns på bland annat Möja och Svartsö. 

Under de senaste tio åren har ett högstadium med få elever inte bidragit till en positiv befolkningsutveckling i skärgården. Möjligheten för barnfamiljer att flytta till skär-gården är fortsatt stor då förskoleklass till femte klass fortsatt kommer att bedrivas på öarna. Därför är det på sin plats att vi kvalitetssäkrar undervisningen genom riktlinjer för när högstadiet i skärgården ska kunna öppna igen och ger samtidigt möjlighet för familjer att på förhand planera barnens skolgång oavsett hur elevunderlaget ser ut i skärgården.

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Sneibjerg, L
Ordförande utbildningsnämnden

 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x