"Det finns fler sanningar att lyfta fram"

FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Debatt Publicerad 12:40, 26 juli 2020

• "Det kastas ett sjaskigt ljus över vår skola" • Lärarnas riksförbund svarar på Cecilia Lindbergs, M, och Fredrik Sneibjergs, L, debattartikel

Replik på "Om sanningen ska fram", skriven av Cecilia Lindberg, M, och Fredrik Sneibjerg, L.

Vi på Farstavikens skola är stolta över våra elever och det arbete vi gör i skolan. I debattartikeln från de två högst ansvariga i utbildningsnämnden kastas det ett sjaskigt ljus över vår skola, vår verksamhet och inte minst våra elevers kamp för att göra sina röster hörda. 

I artikeln benämns vi som ”en specifik skola” eller ”en viss skola”. Alla som följt skoldebatten i Värmdö vet vilken skola det är fråga om. En skola där elever på helt eget initiativ har protesterat och inom demokratins spelregler försökt påverka politiskt fattade beslut, genom att berätta sin sanning. Vems ”sanning” ska vi välja att ta för sann?

För, Cecilia och Fredrik, om nu vår sanning ska fram, anser vi att den i första hand finns bland våra elever, i klassrummen, hos våra kollegor på golvet, i sjukskrivningstalen och främst i skolornas samlade erfarenhet av vad som krävs för att ”göra skola”. Vi ser inte sanningen så som den basuneras ut i form av budgetprocenttal från ett kommunalt elfenbenstorn. 

Ni antyder att vår resursanvändning är för något annat än att uppfylla skollagens skrivningar om kunskapsutveckling, inkludering, social trygghet och för att bidra till att bygga ett starkt samhälle för alla elever. Detta är rent felaktigt.  

Vi har en årskurs som nu går ut med det högsta meritpoängssnittet i skolans historia. Vi har minskat antalet underkända betyg. Vi har ökat tryggheten bland både elever och vårdnadshavare. Den personal som nu försvinner har varit viktiga i det här arbetet. Vårt framgångsrika arbetssätt borde utvärderas och diskuteras om det bör införas på fler skolor i kommunen istället för att ignoreras av politiker och tjänstemän.  

Just nu pågår ett arbete på vår skola för att se vilka arbetsuppgifter och stödfunktioner vi måste prioritera bort på grund av besparingskraven. Detta riskerar givetvis att påverka elevernas trygghet, kunskapsutveckling och meritvärden negativt. Något som våra elever försökt upplysa er om.

Ni frågar er, mot bakgrund av de goda resultaten i kommunen, varför nämnden har fått kritik. Vi frågar oss varför ni inte ser ett samband mellan att lärare blivit avlastade och våra goda skolresultat. Hur långt är vi i kommunen villiga att gå för att pressa priset med sämre skolresultat som följd? När upphör en skola att vara fungerande och vem tar notan i slutändan? Vad står det på er måttstock, Fredrik och Cecilia?

Staffan Dahlberg, lokalombud Lärarnas riksförbund
Erika Bohlin Engström, skyddsombud Farstavikens skola