FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magdalena, Ma...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
22 juli 2019

Debatt

Deshira Flankör: "Avgifter
ska inte finansiera bron"

Debatt 11:41 | 12 mars 2019

Motiveringen till beslutet om en avgiftsfinansierad Skurubro var att bygget skulle påbörjas senast 2014. Med denna enorma försening har bäst före-datumet för avtalet gått ut, skriver kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Deshira Flankör, i en debattartikel.

Väg 222 (Värmdöleden) är, förutom färja via Vaxholm, den enda förbindelsen mellan Stockholm och östra Nacka samt Värmdö.” Så inleds avtalet mellan dåvarande Vägverket och Nacka kommun, och ändå saknas hänsyn till alla Nacka- och Värmdöbor som är beroende av den. 

Motiveringen till beslutet om en avgiftsfinansierad Skurubro var tidigareläggandet av byggnationen som enligt avtalet skulle påbörjas senast 2014 och gärna före. Med denna enorma försening har bäst före-datumet för avtalet gått ut. 

De senaste åren har Trafikverket börjat finansiera många stora broprojekt genom att delfinansiera dem och sedan ge lån som återbetalas med avgifter under en längre tid. Denna finansieringsmodell kanske är rimlig för projekt som Sundsvallsbron eller Motalabron men inte för Skurubron som är den enda landförbindelsen som Värmdö har. Värmdöborna ska inte behöva betala en extra skatt för att kunna ta sig till Stockholm.  

Runt om i Sverige har vi enorma broprojekt som har byggts för att möjliggöra infrastrukturen mellan kommuner, framför allt längs med västkusten. Tjörnbron i Orust och Smögenbron i Smögen är bara två exempel på stora broprojekt som genomförts av staten. Om staten kunde bygga den 400 meter långa Smögenbron för ett samhälle med 1 500 personer så bör den kunna bygga en bro för de snart 100 000 personerna som bor öster om Skurubron.

Någonting är också fel när Trafikverket endast är villig att finansiera en tredjedel av kostnaden för nya Skurubron (300 av 900 miljoner) när de samtidigt vill finansiera lilla Lidingöbron med 343 miljoner (halva kostnaden). Skurubron är vår enda landförbindelse till fastlandet jämfört med lilla Lidingöbron som är en komplementbro och inte är för biltrafik.

Tidsplanen i avtalet var att bron skulle påbörjas 2014 och vara klar 2017, gamla Skurubron skulle vara omgjord till 2020. Nu när projektet har dröjt såpass länge är det dags att omförhandla avtalet med Trafikverket. 

Trafikverket måste börja prioritera Värmdös infrastruktur. Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad och Värmdö är en av länets snabbast växande kommuner. Det är hög tid att Trafikverket inser detta och gör de nödvändiga infrastruktur-
satsningar vi behöver. Skurubron är just en sådan satsning som ska ligga på statens ansvar.

Deshira Flankör, M

Kommunstyrelsens ordförande
i Värmdö