FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Debatt

"Deshira Flankör är
fortfarande svaret skyldig"

Debatt 10:27 | 15 april 2019

Som socialdemokrat tycker jag att ingångna avtal ska hållas, skriver Mikael Lindström, S, i ett svar till Deshira Flankör, M, om affären kring Värmdö Bostäder.

Moderaterna i Värmdö skriver i NVP ett svar på vår artikel om utförsäljningen av trygghetsboendet på Djurö och deras vägran att diskutera att låta kommunens bostadsbolag ta över bostäderna. Moderaternas främsta försvar är alltid anfall och dimridåer. Siktet blir det då sämre ställt med.

• Det var inte Socialdemokraterna som initierade affären när 49 procent av aktierna i kommunens bostadsbolag Värmdö Bostäder såldes. Det var aldrig vår politik.

• När Alliansen kom till oss för att diskutera en försäljning vägde vi för och emot. Vårt villkor för affären var därför att det måste byggas fler hyresrätter efter över ett decennium av Alliansens ökenvandring utan större projekt med nya hyresrätter. När vi efter förhandling med dåvarande Alliansens ledning och köparen kom överens om att 1) bygga 500 hyresrätter i egen regi, 2) bygga 500 hyresrätter hos köparen, 3) behålla kontrollen över bolaget och 4) dessutom använda två tredjedelar av köpeskillingen, hela 700 miljoner kronor, till nya hyresrätter, var det bättre än alternativen: att inte bygga några hyresrätter alls eller sälja hela vår allmännytta.

• Socialdemokrater går att lita på när vi ingår avtal. Därför var det naturligt att stå upp helhjärtat och till 100 procent för det ingångna avtalet. Det var det ni såg i fullmäktige. Det är tråkigt om de nuvarande företrädarna för M, C, L och KD inte längre verkar stå bakom avtalet med Rikshem. Som socialdemokrat tycker jag att ingångna avtal ska hållas.

Vi vill fortsätta att värna avtalet och bygga hyresrätter som vanligt folk har råd med.

Faktum kvarstår när det gäller Djurös trygghetsboende: En 100 procent vinstdriven köpare kommer att göra att Värmdös äldre får betala högre hyror än om Värmdö Bostäder äger.

Deshira Flankör är fortfarande svaret skyldig hur det ska bli lägre hyror om en privat värd äger än om Värmdö Bostäder äger.

Mikael Lindström, S
Ledamot i kommunfullmäktige