FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Debattreplik: "Kultur
är mer än museum"

Debatt 10:23 | 02 oktober 2018

"Jag beklagar att du väljer att hålla fast vid låsningar från förr-om-åren istället för att släppa taget och våga se vad som finns bortom horisonten." Så skriver Värmdös kultur- och fritidsnämnds ordförande Fredrik Sneibjerg, L, i ett svar till Jan-Olof Landqvist, S.

Svar på insändare ”Vad är det för Kulturpolitik?”

Svar till Jan-Olof Landqvist, S, som ventilerar friskt om kulturpolitiken utifrån egen horisont i NVP den 18 september. Jan-Olof, du har decennier av kunskap om den kommunala kulturpolitiken. Jag respekterar den kunskapen.

I det moderna samhället är kultur mer än museum. I dag räknas utställningar av kända fotografer, ”De fyra elementen” på Nämdö eller ungdomskulturhuset Gurraberg.  Artist-in-Residence program som stödjer konstnärer med ateljé och en internationellt erkänd konsthall. Porslinsmuseet öppnar igen sommaren 2019 i nyrenoverade, fräscha lokaler vilket blir minst lika bra som ursprungsidén att ha museet i Porslinsfabriken.

Vad som inte framgår i insändaren är att föreningen Ekedals skolmuseum valde lägga ner sin verksamhet. I samband med att Ekedalsskolan renoveras har föremålen tagits om hand. Delar av samlingen har hållits samman, såsom ”slöjdsamlingen” och ”Frökens rum”. Andra föremål har tillkommit Nationalmuseum och kompletterat de samlingar som finns hos hembygdsföreningar. Skolan har behållit ett urval för att levandegöra historien för barnen.  

”Evert Taubes värld” ville du som styrelseledamot i Taubesällskapet flytta till Värmdö. Vi fanns i möten direkt med föreningen och jag beklagar att det inte gick i hamn men från kommunens sida gjordes vad som kunde. Glädjande nog planeras ett Taubemuseum öppna i Susegårda, Stavsnäs.

Jag och Liberalerna vill ha ett konstnärskluster i hamnen. Men vi anser inte att kommunen skall äga det. De allra bästa ägarna är konstnärerna själva. Låt dem ha friheten att bestämma sin egen framtid i sitt eget hus.

Jag beklagar att du väljer att hålla fast vid låsningar från förr-om-åren istället för att släppa taget och våga se vad som finns bortom horisonten.  Att ”en anständighetens gräns i politiken är passerad” har jag svårt att hålla med om. Jag ser det snarare som att min liberala ideologi inte passar med din.
Personligen kommer jag att sakna dina inslag i fullmäktige.


Fredrik Sneibjerg, L
Kommunalråd
Ordförande kultur- och fritidsnämnden