"De anställdas vantrivsel måste utredas"

Nacka stadshus. FOTO: JALMAR CARLSON
Debatt Publicerad 13:10, 30 augusti 2021

• Det kostar Nacka oerhört mycket att rekrytera ny personal på grund av dålig trivsel, skriver Nackalistan i en debattartikel

Vi i Nackalistan ställer oss frågan ”Vad är det för fel?”.

Varför verkar det vara en brist på trivsel bland alltför många anställda i Nacka? I media som NVP och i mejl till politiker beskrivs brister som otrivsel, täta byten av personal, stress och andra negativa faktorer.

Som svar på artikeln om otrivseln i NVP, så träder en personalrepresentant fram som får förklara och delvis dementera bakgrunden till den upplevda otrivseln. 

Istället borde en ansvarig politiker träda fram och förklara hur man ser på situationen som man ytterst är ansvarig för och vad man tänker göra för att förbättra den. 

Att en anställd person ensam får svara på kritiken ser man ofta exempel på då det är negativa skriverier om Nacka. När det är positiv publicitet träder gärna de styrande politikerna fram och tar åt sig hela äran.

Nackalistan anser att signaler om otrivsel och stress behöver tas på allvar. En faktor som det kan bero på och som delvis kommer fram i NVP:s artikel, där Fackförbundet Vision går ut och larmar om dålig arbetsmiljö i kommunen, är de återkommande besparingarna på kommunens budget samtidigt som kommunalskatten sänks. 

Tillsammans med en historiskt ökad arbetsbörda i det hastigt växande Nacka går ekvationen inte ihop med den styrande politikens önsketänkande. Det är ingen tillfällighet att till exempel bygglovshanteringen under en längre tid har annonserat om att man inte hinner med sina ärenden tillräckligt snabbt. 

På samma sätt nås representanter för Nackalistan av täta klagomål från allmänheten om svårigheter att få kontakt med personal på kommunen i olika ärenden. Många av de tjänstepersoner som har slutat är mycket kompetenta och i några fall har Nackalistan kunnat ta del av information från dem om vantrivsel och lågt i tak. 

Istället för den senaste skattesänkningen på 10 öre borde man satsa på en hållbar personaltäthet som ger förbättrad verksamhet och trivsel. 

Nackalistan har inte hela svaret på detta problem men vi anser att en oberoende utredning behöver göras som kan bidra till svar och positiv förändring. Det kostar kommunen oerhört mycket att rekrytera ny personal på grund av dålig trivsel och personaltapp/brain drain. 

Nackas anställda och kommunens invånare är värda bättre. I nästa års budget, år 2022 som också är valår, vill Nackalistan se en budget som skapar bättre trivsel och förhållande för Nackas personal.  

Christina Ståldal 
Nackalistan


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x