Debatt Publicerad 11:45, 22 augusti 2022

• ”Som en orkester där vi spelar samma melodi men med olika instrument”

Vi vill fortsätta leda Nacka tillsammans. Nationellt har våra partier valt olika vägar men i Nacka trivs vi ihop och har ett välfungerande samarbete. 

Med långsiktigt och målmedvetet arbete har Nacka blivit en av Sveriges bästa kommuner. Sveriges Kvalitetskommun i våras och förra veckan Sveriges mest robusta och framtidssäkra kommun, bland annat tack vare vårt hållbarhetsarbete, företagsklimat och goda ekonomi. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen.

Våra fyra partier har en gemensam syn på hur Nacka ska utvecklas, men med lite olika nyanser. Vi tror på varje människas förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv, sina nära och för samhället i stort. Vi vill att människor ska ges större makt över sin vardag. Vi vet att samhället är större än staten och att civilsamhälle och företag skapar viktiga värden. Flit och strävsamhet, eget ansvar och personlig frihet, tolerans och medmänsklighet är ledord för oss. 

Vi är överens i de viktiga frågorna: stark ekonomi och låg skatt, resultatinriktad miljö- och klimatpolitik där utsläppen minskar varje dag och där vi renar våra sjöar och bygger laddstolpar, stor valfrihet i välfärden, fria och självständiga skolor som ger eleverna kunskaper för livet, lugnare byggtakt samt bättre framkomlighet i trafiken. Vi är dessutom överens om vilka vi vill samarbeta med – varandra.

Vi i Alliansen är som en orkester där vi spelar samma melodi men med olika instrument

Mot oss står en ganska splittrad opposition (S, V, MP, Nackalistan och SD). Vad vill de göra, med vem och hur ska de finansiera sina löften? Här förtjänar väljarna besked före valet. 

Hur blir det med valfriheten, en av de saker som gör Nacka så unikt? S skriver i sitt kommunala handlingsprogram att ”vi socialdemokrater i Nacka skall klart och tydligt arbeta för att lagen om valfrihet (LOV) upphör att tillämpas, att upphandlade välfärdsverksamheter enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) återgår i kommunal verksamhet så snart avtalen går ut.” Det innebär att mångfalden och valfriheten försvinner i skolan, äldreomsorgen mm. Blir det den samlade vänsterns politik? 

Hur blir det med tunnelbanan, Österleden och moderniseringen av Saltsjöbanan? S har röstat med oss, men de andra har varit emot olika delar. NL säger nej till många nya bostäder, bland annat på Kvarnholmen och i Nacka strand, medan övriga är för. Vilken blir den gemensamma linjen?  

Ekonomiskt ansvarstagande är avgörande för att kunna styra en kommun. Allt man föreslår måste betalas, men de har helt olika budgetförslag. Lägger man ihop vad deras olika förslag kostar så blir det en skattehöjning på över 10 000 kronor för en genomsnittlig Nackafamilj. 

Vi i Alliansen är som en orkester där vi spelar samma melodi men med olika instrument. Oppositionen spelar i otakt och inte ens samma melodi. Nu krävs faktiskt besked om hur de ska få ihop en majoritet och vad den ska göra. 

Nackaborna förtjänar en majoritet som är enig och vet vad den vill, annars blir det kaos som i riksdagen. 

Mats Gerdau, M,
Johan Krogh, C,
Karin Teljstedt, KD,
Gunilla Grudevall-Steen, L


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x