FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magdalena, Ma...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
22 juli 2019

Debatt

Illustration av det framtida trygghetsboendet på Djurö.

S: "Dags att tala sanning
om boendekostnader"

Debatt 16:22 | 05 mars 2019

Flera socialdemokrater anser i en replik att kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Deshira Flankör, M, försöker sprida dimridåer kring kostnaderna för Djurö trygghetsboende.

I en debattartikel i NVP den 28 januari försöker Deshira Flankör, M, med stödpartierna KD, C, L och MP sprida dimridåer om att S förslag kring Djurö trygghetsboende skulle kosta Värmdöborna mer pengar än om det avyttras senare. Inget kunde vara mer fel.
Trygghetsboendet byggs till en högre kostnad än vad man kan få in på hyrorna. Punkt. Skälen är dels att trygghet och service för våra äldre kostar, dels att boendet byggdes utan grundläggande förståelse för hyresbostadsmarknaden.

Det är Flankör och M som vill sälja ut Värmdöbornas trygghetsboende, men av ideologiska skäl vill de sälja till en 100 procent privat aktör. Då blir också Värmdös skattebetalares förlust 100 procent i vinst för den aktören.

S tycker att det är bra att trygghetsboendet på Djurö blir verklighet och att det blir hyresrätter. Kommunen behöver fler hyresrätter och fler olika boendeformer för äldre, inte färre.

En moderat utförsäljning till högstbjudande riskerar att leda till
dyra bostadsrätter som de med störst behov aldrig har råd att köpa, eller att hyrorna blir ännu högre.

När markanvisningen för det kommande trygghetsboendet vid Gustavsgården beslutades ville vi ha in krav på maximal hyresnivå. Det vägrade M-styret. Det visar på ointresset för att pressa hyrorna för våra äldre, men hur gärna privata aktörer ska få göra vinst på äldres bekostnad.

Om vårt allmännyttiga bostadsbolag Värmdö Bostäder AB tar över, säkrar vi att hyresrätterna inte säljs ut eller att hyrorna drivs upp, eftersom vårt bolag drivs utifrån allmännyttiga — inte egennyttiga  principer.

Värmdö Bostäder har redan idag ett trygghetsboende i Hemmesta och en fungerande förvaltning. Många hundra köar för en lägenhet. En parallell organisation för hyresbostäder i kommunen blir dyr för skattebetalarna.

Avslutningsvis, vill vi påminna om att det var Moderaterna och de borgerliga partierna som drev försäljningen av 49 procent av vårt bostadsbolag till Rikshem.

Fullmäktigedebatten tydliggjorde att Deshira Flankör har problem i relationen med Rikshem. Det kan inte tillåtas gå ut över Värmdös skattebetalare eller Värmdös äldre.
S säger nej till en privatisering av Djurö trygghetsboende. Värmdö kommun behöver fler boendelösningar för äldre som våra äldre faktiskt har råd med.