"Dags att hitta gemensamma lösningar för fabriken"

"Porslinsfabriken i Gustavsberg är mer än ett företag" menar S i Värmdö.
FOTO: Charlotta Westling
Debatt Uppdaterad 15:30 27 juni 2019

• "Det finns lagliga och hållbara lösningar, så länge den politiska viljan finns" skriver oppositionen i Värmdö i en debattreplik.

Högermajoriteten går fram med en debattartikel rörande porslinsfabriken i Gustavsberg utan svar på lösning framåt för att möjliggöra fabrikens överlevnad. Vi förstår mycket väl varför debattartikeln skrevs, reaktionerna ifrån Värmdöborna har inte varit nådiga efter att beslut trycktes igenom i kommunfullmäktige den 17:e juni om att avhysa porslinsfabriken den 30:e september i år. De starka motreaktionerna ifrån medborgarna är relevanta och kloka.

För porslinsfabriken i Gustavsberg är mer än ett företag, den är ett kulturarv som satt Gustavsberg på kartan för världen. Porslin har tillverkats sedan 1825 och fabriken är helt unik. Här har kända formgivare som Stig Lindberg skapat serier som Berså, Ribb och många fler. Porslinsfabriken är en kärna i Gustavsbergs nuvarande och framtida attraktionskraft, för inflyttning, entreprenörer och besökare.

EU har nyligen träffat ett frihandelsavtal med Japan. Ett avtal som är viktigt för porslinsfabriken där 25 procent av intäkterna kommer från export till just Japan. Det ger porslinsfabriken bättre förutsättningar att växa i Japan och bidra till jobb och utveckling. Porslinsfabriken är större än Gustavsberg och Värmdö, det är ett starkt varumärke för Sverige.
Majoriteten säger sig sympatisera med verksamheten och dess kulturhistoriska arv men att det beslutade avtalet är den enda lagliga vägen. Värt att poängtera om majoritetens lösning är att den inte är verklighetsförankrad då avtalet inte kommer att skrivas på av ägaren av fabriken. Det visste vi om redan innan kommunfullmäktige. Den presenterade lösningen är alltså ett papper utan verkan.

Vi är helt övertygade om att det finns flera lösningar som är lagliga och hållbara bara den politiska viljan finns. Vi förstår inte varför det är så viktigt för kommunen att sparka ut företaget med kort varsel när det inte finns någon annan tilltänkt hyresgäst i lokalerna. Att ställa bolaget utan produktionslokaler försvårar nystart och riskerar att Gustavsberg går miste om sin unika porslinstillverkning.
Vårt förslag var istället att återremittera ärendet för att mer strategiskt kunna arbeta igenom tilltänka lösningar. Det är varken att frångå lagen eller att förlänga processen utan tvärtom är det ett sätt att agera ansvarsfullt i en svår situation.
Genom majoritetens beslut så riskerar den 30:e september att bli slutet för porslinsfabrikens verksamhet. Avtalet som drevs igenom (utan förankring med porslinsfabrikens ledning) av majoriteten med stöd av Sverigedemokraterna är ett högst politiskt beslut. Det går inte komma i efterhand och önska att frågan ska avpolitiseras.

Men för att en hållbar lösning för porslinsfabriken ska bli möjlig så krävs förstås också att bolagsledningen gör sin del. Vi socialdemokrater har aldrig föreslagit ett frikort för bolaget. Tvärtom. En bärkraftig affärsmodell måste presenteras och där är de signaler vi har fått ifrån bolaget att mycket har gjorts under rekonstruktionen och att extern kompetens nu tillförts. De har också presenterat ett förslag med halverad lokalyta som vi menar kommunen borde pröva seriöst. Det ligger inte i skattebetalarnas intresse att låta kommunens fastigheter förfalla på det sätt man agerat med fabrikens lokaler.

Vi upprepar vårt förslag, tänk om. Ge kommundirektören uppdraget att ihop med ansvariga för porslinsfabriken ta fram ett nytt avtalsförslag som löser Värmdö kommuns utestående hyresfordran och lokalfrågan på ett sätt så att kommunen medverkar till en framtid för verksamheten. Vi är övertygade om att det går att hitta en bra och laglig lösning och vi har tydliggjort att vi gärna bidrar i en sådan diskussion.

Carl Kangas, S 
Kommunalråd i opposition
Karin Voltaire, S
Skol- och näringslivskommunalråd i opposition
Julia Ekedahl-Lotoft, S
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden