"Dags att vakna, SD!"

Debatt Publicerad 13:02, 17 augusti 2020

• "Att Sverigedemokraterna kommer med dessa krav nu ger därför upphov till frågor om partiets representanter som var med på mötet sov", skriver kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, i en replik

SD skriver i en insändare 11 augusti att kommunens agerande under pandemin måste granskas. Självklart! Därför gav vi i uppdrag redan för två månader sedan att en extern granskning och en intern utvärdering ska genomföras. Det var på kommunstyrelsens sammanträde 15 juni där vi la det förslaget från Alliansens sida. Att Sverigedemokraterna kommer med dessa krav nu ger därför upphov till frågor om partiets representanter som var med på mötet sov eller om de inte läser handlingar till de sammanträden som vi har i kommunen.

Sedan finns redan nu befogad kritik mot hur regeringen och staten agerat under pandemin. Framför allt gäller det en övergripande senfärdighet med både insatser och beslut. Inte minst gäller det regeringens fiasko med att få igång en storskalig testverksamhet, där vi som kommun till slut tvingades att starta en egen testverksamhet för våra 6 000 anställda inom kommunen och den privata omsorgen. Stöd till krisande företag är så krångliga att de inte ens söks och viktiga branscher, till exempel modeindustrin och mässverksamhet som vi har i Nacka, får inte det stöd de behöver. Senfärdigheten gäller också det som artikelförfattarna anger om besöksförbud på äldreboenden. Men i Nacka hade vi redan infört ett förbud ett par veckor innan regeringen kom till samma slutsats. Regeringen la tyvärr mer kraft på att stänga skolorna än att skydda våra äldre. 

Stockholmsregionen var under våren epicentrum för smittspridningen i Sverige. Nacka är också en av de största kommunerna i regionen och att vi skulle bli förskonade från viruset var inte sannolikt. Trots skyddsutrustning, hygienregler och besöksförbud så har smittan trängt in på våra äldreboenden. Varje dödsfall är en tragedi men vi kan glädjas åt att antalet har störtdykt i regionen under sommaren. När granskningarna är färdiga får vi förhoppningsvis en heltäckande bild av kommunens agerande och vad vi har att lära från denna period.

Men pandemin är inte över och kommer fortsatt kräva insatser från både invånare och kommun och stat. I dagarna slår gymnasieskolorna, som bedrev stora delar av vårterminen med distansundervisning, upp portarna för höstterminen. Det är ett efterlängtat steg mot normalitet och med visad hänsyn mot varandra kan portarna också förhoppningsvis förbli öppna. Jag hoppas att vi snart kan ta fler steg mot större öppenhet.

Mats Gerdau, M
Kommunstyrelsens ordförande