Debatt Publicerad 14:42, 31 oktober 2020

• "Det är hög tid för en faktabaserad och human narkotikapolitik", skriver CUF Nacka/Värmdö

I nya budgeten satsar Alliansen i Nacka en miljon skattekronor på förebyggande arbete mot droganvändning bland unga. Denna miljon ska gå till bredare informationsinsatser och utbildning. Att relevant och uppdaterad information om droger ges till ungdomar är bra men det löser inte huvudproblemet, nämligen att Sverige har en föråldrad narkotikalagstiftning. Endast genom en legalisering kan drogproblemen reduceras.

Vi i Centerpartiets ungdomsförbund vill se ett licensbaserat system med privata aktörer. Medan andra länder så sakteligen börjar avkriminalisera och legalisera droger står Sverige fast vid sitt totalförbud mot narkotika. Att legalisera droger för att komma åt problem som de ger upphov till kan framstå som paradoxalt men förbud är en enkel lösning på ett svårt problem och fungerar inte. I EU:s Narkotikabyrås rapport från september 2020 framgår det att Sverige har högst narkotikadödlighet i hela EU, en direkt konsekvens av den restriktiva politiken. Portugal med EU:s lägsta narkotikadödlighet har infört en avkriminalisering och där har även beroendet av heroin minskat kraftigt.

Om avkriminalisering är så framgångsrikt, varför behövs en legalisering? På den svarta marknaden är säkerheten på substanserna låg och koncentrationen ofta hög. På en vit marknad hade man sluppit köpa grisen i säcken när man köper pulvret i påsen.
Dessutom finansieras gängkriminalitet av drogförsäljning, en marknad som skulle försvinna vid legalisering. Att få bukt med osäkra köp och gängkriminalitet är avgörande för att öka tryggheten för Nackas ungdomar.

Det är bra att problematiken belyses, men att som Alliansen lägga en miljon på information i förebyggande syfte är att sila mygg och svälja kameler. För att lösa de stora problemen krävs förändringar i lagstiftningen och det är därför viktigt att kommunpolitikerna sätter press på sina riksdagsledamöter. Det är hög tid för en faktabaserad och human narkotikapolitik.

My Pohl
Maya Kastlander
Filip Widén
CUF Nacka/Värmdö