C: "Politiker ska inte sätta sig över människors val"

Hans Peters, C och Christine Lorne, C. FOTO: PRESSBILD
Debatt Publicerad 11:41, 07 oktober 2020

• "Vänsterpartiet missar gång på gång att människor är enskilda individer som har olika behov", skriver Hans Peters, C, som ett svar på V:s artikel om Krys etablering i Sickla

I en debattartikel uppmanar Vänsterpartiet Nackas befolkning att inte lista sig hos den privata vårdcentralen Kry samt att rösta bort den blågröna majoriteten i regionen så att ”vårdens pengar kan gå till vård, inte vinst”. 

Vänsterpartiet verkar ha missat att många privata alternativ levererar vård i hög klass samtidigt som vården tillgängliggörs för många stockholmare och Nackabor med de privata alternativen i dag. I Nacka finns olika privata vårdcentraler som rankas högt av patienterna, men bara för att dessa tillåts göra vinst menar Vänsterpartiet att dessa ska tvingas stänga igen. Hur klingar det med att ge alla medborgare vård efter behov? Var finns patientperspektivet? Vänsterpartiet missar gång på gång att människor är enskilda individer som har olika behov.

För oss i Centerpartiet är det självklart att patienten ska kunna göra ett aktivt val av vårdgivare som kan möta just deras specifika behov. Kanske är det den lokala vårdcentralen, privata eller offentliga, i Nacka eller Stockholm som är bäst. Det är trist att V som politiskt parti går ut och lägger sig i människors enskilda vårdkontakter. Tyvärr verkar det vara en del av den socialistiska idén: att politiken bestämmer vad som är bäst för folket. 

Genom att konkurrensutsätta vårdcentralerna skapas drivkrafter att bedriva en god och tillgänglig vård där patienten känner sig delaktig. Innovativa vårdmöten tillsammans med ett ökat utbud minskar också vårdköerna, för ingen blir ju friskare av att stå i kö. 

Vänsterpartiet ser automatiskt vårdcentraler drivna i privat regi som dåliga och regionalt drivna vårdcentraler som bra – utan att ens reflektera över att alla drivs av engagerade medarbetare som varje dag hjälper patienter. För oss i Centerpartiet är det viktigaste att det finns god vård när patienten behöver den och inte vilken driftsform vårdcentralen har.  

Därför vill vi i Centerpartiet uppmana Nackas befolkning att lista sig hos den vårdcentral du själv trivs bäst hos!  

Hans Peters, C, kommunalråd Nacka
Christine Lorne, C, sjukvårdspolitisk talesperson för C i Region Stockholm