Debatt Publicerad 12:18, 01 juni 2020

• "NL saknar kompromissviljan, förmågan att stå fast vid åsikter och framför allt är de ingen trovärdig samarbetspartner då de kontinuerligt gör sig ovän med övriga partier", skriver Johan Krogh, C

Vi är många som engagerat oss i kommunpolitiken för att förändra det som vi kanske inte är riktigt nöjda med. Det gäller alla partier, alla drivs av att förändra till det bättre. Grunden i politiskt arbete är att hitta majoriteter för sina förslag vilket kräver att partierna kompromissar med andra partier. Det innebär att jag som politiskt engagerad ibland måste gå med på sådant som kanske inte står högst på min önskelista för att få igenom något som faktiskt gör det. Många kompromisser är jobbiga, gamla ställningstaganden måste ibland överges för att kunna få igenom något annat. 

I lokalpolitiken slås jag av hur ofta vi kan komma överens över partigränserna. Hur vi gemensamt kan hitta hållbara lösningar. Genom att vi är beredda att både ge och ta skapar vi politiska lösningar som för Nacka framåt. Men, och det är ett stort men, det finns ett parti som sticker ut. Ett parti som aldrig väljer att försöka hitta vägen framåt och nå kompromisserna. Som istället politiserar ickepolitiska frågor, misstänkliggör, far med osanning och som i alla lägen aldrig väljer att se vad som är bäst för helheten. Jag pratar om Nackalistan. Det är ett parti som agerar fullkomligt inkonsekvent. Tonläget är så gott som alltid högt och mycket lovas åt både höger och vänster. Ofta är löftena motsägelsefulla och många gånger går de emot vad de tidigare sagt själva. Den för tillfället mest högljudda opinionen verkar styra partiets åsikter mer än partiet själv. Det skapar en osäkerhet och framförallt en otydlighet mot de väljare som röstat på partiet. Samtidigt är NL:s tonläge vad gäller demokrati och transparens högt — ett tonläge som visat sig inte vara mycket värt.

Politik handlar i grund och botten om att förändra. Att få saker gjorda. För att göra det måste ett parti vara en trovärdig samarbetspartner som det går att lita på. Det måste finnas en kompromissvilja och förmåga att faktiskt stå upp för det som överenskommits. NL saknar kompromissviljan, förmågan att stå fast vid åsikter och framför allt är de ingen trovärdig samarbetspartner då de kontinuerligt gör sig ovän med övriga partier. Faktum är att de aldrig kommer att få ett avgörande inflytande i Nacka, inget parti kommer på allvar att vilja samarbeta med dem. Genom sitt agerande gör NL sig själva till en meningslös spelpjäs då deras väljare aldrig kommer att få resultat för sina röster. Det är med andra ord dags för NL att bestämma sig om de faktiskt vill påverka på riktigt eller fortsätta att bara ägna sig åt populism.

Johan Krogh, C
1:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs Nackalistans svar imorgon, tisdag.