FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lena, Ellen

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
18 augusti 2019

Debatt

C: Det här har vi
gjort för klimatet

Debatt/Värmdö 15:12 | 21 augusti 2018

Svar på MP:s debattartikel ”Varför har ni inte gjort något för klimatet, C?”

• Värmdö kommuns deltagande i ”Race for the Baltic”, med C som politisk representant, har lett fram till arbetet för en blå strategi vilket inte funnits eller tagits fram tidigare mandatperioder. C har därmed lyft engagemanget för friskare hav där Östersjön och vattenfrågorna står i fokus, vilket vi anser är ett måste för Sveriges största skärgårdskommun och hur klimatförändringarna påverkar oss här och nu.
• C har sett till att alla våra tidigare miljödokument nu är uppdaterade och synkroniserade för att kunna samordnas med ansvariga kontaktansvariga i kommunens olika verksamheter. Detta initierades genom en budgeterad miljömiljon.
• C har tillsammans med Alliansen givit uppdraget till kommundirektören att utreda hur miljöarbetet ska samordnas i alla verksamheter, vilket har lett till den nyligen utlysta tjänsten miljöstrateg som kommer att ligga direkt under kommundirektören och dennes utvecklingsgrupp och därmed få ett tydligt mandat att jobba strategiskt med miljö- och klimatfrågorna.
• C har drivit på arbetet att bli en testbädd för marina aktiviteter och ett  avtal mellan kommunen och KTH har upprättats för framtida gemensamma satsningar, vilket skapar förutsättningar för innovativa lösningar där Värmdö driver utvecklingen framåt i vattenfrågorna.
• C har drivit på för att båtpendling ska komma till stånd och lobbat för detta med landstinget, nu finns Värmdö med i en utredning som trafikförvaltningen ska redovisa i slutet av året.
• C har under mandatperioden budgeterat för utökat antal latrina båttömningsstationer för det rörliga friluftslivet i skärgården.
• C har genom sin ordförandepost i näringslivsnämnden arbetat intensivt under året med vår nya näringslivschef om hur arbetet med näringsliv, företagande och innovation ska utvecklas och hur Värmdö ska ge rätt förutsättningar för en hållbar men ändå livskraftig utveckling. Bred samverkan och kommunikation med medborgare och företagare har nu initierats och planeras vidare för att belysa utmaningar med torka och vattenbrist. C har under två mandatperioder även drivit på för en utvecklad krisberedskap när det oväntade händer.

Ina Ununger, C
Gruppledare
Lars Alenfalk, C
Ledamot kommunstyrelsen